Knižnica

Naša bohatá Knižnica ponúka užitočné materiály, ktoré Vám pomôžu prekonať nástrahy podnikania

Ako si správne vybrať oblasť podnikania?

Toto je otázka, ktorá je asi najčastejšia po otázke, či a prečo vôbec začať podnikať. Už rozhodnutie začať je veľmi dôležitý krok. Neexistuje všeobecný návod na to, v čom začať podnikať. Určite sú však tri otázky, ktoré ak si ich položite pred vynaložením prvého eura, Vám môžu v tomto rozhodovaní pomôcť.

1. Stav a zaujímavosť odvetvia a trhu - sú odvetvie (napr. pohostinstvo) a trhové podmienky (napr. pre otvorenie pohostinstva vo Vašej obci) dostatočne zaujímavé, napr. z hľadiska záujmu zákazníkov/dopytu, tržieb, ziskov, počtu konkurentov atď.?

2. Vaša schopnosť pôsobiť v odvetví – máte dostatočné schopnosti (napr. z hľadiska vedomostí alebo financií), aby ste v ňom uspeli a v prípade kladného vyhodnotenia bodu 1 premenili príležitosť na realitu úspešne fungujúceho a profitujúceho biznisu?

3. Vaše osobné záujmy – je pre vás tento typ biznisu niečo, čo máte radi, pre čo máte vášeň, čo ste študovali alebo k čomu máte špeciálny vzťah? Ak áno, potom ľahšie prekonáte všetky nástrahy, ktoré podnikanie prináša.