Knižnica

Naša bohatá Knižnica ponúka užitočné materiály, ktoré Vám pomôžu prekonať nástrahy podnikania

Aké sú možnosti finančnej podpory pre začínajúcich podnikateľov?

Podporu začínajúcich podnikateľov (či už zo strany bánk alebo z fondov Európskeho spoločenstva) považujeme za veľmi problematickú a neprehľadnú oblasť, ktorá sa u nás zlepšuje iba veľmi pomaly.

O možnostiach financovania si prečítajte na stránkach Slovak Business Agency (bývalá Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, odkazy dole). Časť kompetencií v oblasti eurofondov pre podnikateľov prevzala Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Uchádzať sa tiež môžete o príspevok na samostatne zárobkovú činnosť z úradu práce.

Ďalšou inštitúciou, ktorá by mala vedieť pomôcť začínajúcim podnikateľom je Slovenská záručná a rozvojová banka.

Upozorňujeme tiež na existenciu Euópskeho portálu pre malých podnikateľov. Myslíme si, že najschodnejšia cesta v tejto spleti informácií je jednoducho priamy kontakt s inštitúciami, ktoré sa poskytovaním pomoci pre podnikateľov zaoberajú. Sú medzi nimi aj súkromné organizácie, resp. verejnoprospešné iniciatívy súkromných firiem, či tretieho sektora.

Odporúčame pravidelné sledovanie nášho portálu, keďže problematika financovania malých a začínajúcich podnikov bude v nadchádzajúcom období našou ťažiskovou témou.

Odporúčané linky a kontakty:

http://www.sbagency.sk/hladam-financie-0

http://www.sbagency.sk/hladam-financie

http://www.siea.sk/strukturalne-fondy/

http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/prispevky-pre-obcana/49-prispevok-na-samostatnu-zarobkovu-cinnost.html?page_id=13191

http://www.szrb.sk/Default.aspx?CatID=9

http://ec.europa.eu/small-business/funding-partners-public/finance/index_sk.htm

http://www.malepodnikanie.sk/novinky-z-portalu/podnikatelia-mozu-ziskat-financie-lahsie-aj-vdaka-eif/

http://www.malepodnikanie.sk/novinky-z-portalu/podporapodnikaniainovaciiavyskumuenterpriseeuropenetwork/

http://www.malepodnikanie.sk/kniznica/planovanie-a-riadenie-projektov/financovanie-projektov-granty-a-fondy-eu/financovanie/