2% pre malepodnikanie.sk? Pripomienka :)

Portál malepodnikanie.sk oslavuje 10 rokov svojej existencie. Je prevádzkovaný neziskovou organizáciou a svoje služby poskytujte úplne bezplatne. Ak ešte nie ste rozhodnutí, komu svoje dve percentá tento rok poukážete, nasledujúcich pár riadkov vás možno presvedčí, aby ste si vybrali nás, pomôže vám s administratívnymi detailami a zároveň je takou malou bilanciou a zhodnotením dekády nášho fungovania.


Dovoľte nám začať pár odstavcami doplňujúcimi vyššie uvedenú grafiku.

Aj s ohľadom na množstvo iných, oveľa viditeľnejších projektov podobného zamerania sa snažíme hlavne prispievať k rôznorodosti a relevantnosti noviniek, správ a informácií o menšom podnikaní. Obsah sa teda snažíme nielen tvoriť, ale aj propagovať, a preto viac ako 1200 fanúšíkov nášho Facebooku vidí denne zaujímavosti z obrovského množstva zdrojov, v drvivej väčšine slovenských, ktoré im takto pomáhame objavovať alebo zjednodušovať ich prijímanie a filtrovanie. Pritom sa snažíme orientovať na všetkých malých a začínajúcich podnikateľov. Každé podnikanie je pre nás zaujímavé, nielen veľakrát až bombasticky prezentované inovatívne/startupové, ktoré všetci (aj my, samozrejme) obdivujú, ale aj to "najobyčajnejšie", ale o to poctivejšie a veľakrát aj reálne úspešnejšie, ktorého príbeh sa odvíja v regiónoch alebo na vidieku.

Toto považujeme za taký náš malý niche, podobne ako bezplatné poradenstvo v oblastiach podnikania, riadenia a financovania pre takmer dve tisícky našich registrovaných používateľov poskytované expertmi a nie komunitným spôsobom obsahujúcim často neodborné komentáre a zbytočne veľa flamu.

Ako sme naznačili, sme si vedomí, že by sme pre propagáciu a rozvoj podnikania mohli robiť ešte ďaleko viac. Všetko, čo teraz robíme, je v réžii dohromady maximálne jedného plného pracovného uväzku a to aj so zarátaním bežnej agendy súvisiacej s fungovaním neziskovej organizácie. Do budúcnosti však plánujeme postupnými krokmi našu činnosť rozvíjať tak, aby zmysluplne prispievala k existujúcemu podnikateľskému ekosystému na Slovensku. Zameriame sa na vzdelávacie aktivity a formovanie partnerstiev umožňujúcich rozširovanie a skvalitňovanie našich aktivít.

Aj k tomu nám môžu pomôcť vaše dve percentá. Či sa už rozhodnete pre nás alebo nie, ponúkame vám v nasledujúcej časti článku návod, pomôcky a zdroje, ktoré vám uľahčia administráciu celého procesu poukazovania..


POSTUP POUKAZOVANIA

Zamestnanci

1. Prvý dokument, ktorý potrebujete je Potvrdenie o zaplatení dane (min. 150 eur). Na vyžiadanie vám ho vystaví zamestnávateľ (spolu s Ročným zúčtovaním).

2. Na základe údajov vo vyššie uvedenom dokumente vyplníte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2%. Ak sa rozhodnete pre nás, tu sú údaje pre doplnenie do oddielu II. Údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno (názov): CESTA n.o.
Právna forma: nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IČO/SID: 36119571
Sídlo: Púchovská 522/15, 914 41 Nemšová

3. Obe vyplnené a podpísané tlačivá doručte na príslušný daňový úrad (obvyklá lehota je do 30. 4., avšak tá sa môže posúvať v súvislosti s odkladom podania priznania, či už z rozhodnutia firmy alebo z dôvodu krízovej situácie).

Fyzické osoby podávajúce si daňové priznanie sami

1. Pri vypĺňaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (typu A alebo B) vyplňte aj oddiel o poukázaní 2% z dane s našimi údajmi (v tlačive typu A je to oddiel VIII. na strane 5 , v tlačive typu B je to oddiel XII. na strane 11):

Obchodné meno (názov): CESTA n.o.
Právna forma: nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IČO/SID: 36119571
Sídlo: Púchovská 522/15, 914 41 Nemšová

2. Vyplnené daňové priznanie doručte na príslušný daňový úrad prípadne elektronicky (bežná lehota aj s povinnosťou úhrady dane je do 31. 3., avšak tá sa môže posúvať v súvislosti s odkladom podania priznania, či už z vášho rozhodnutia alebo z dôvodu krízovej situácie).

Ak zamestnanec alebo fyzická osoba - podnikateľ odpracoval v roku 2020 aspoň 40 hodín ako dobrovoľník, môže poukazovanú sumu zvýšiť až na 3%.

Právnické osoby

1. Pri vypĺňaní daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby vyplňte aj časť IV. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane s našimi údajmi:

Obchodné meno (názov): CESTA n.o.
Právna forma: nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IČO/SID: 36119571
Sídlo: Púchovská 522/15, 914 41 Nemšová

2. Vyplnené daňové priznanie elektronicky doručte Finančnej správe (bežná lehota aj s povinnosťou úhrady dane je do 31. 3., avšak tá sa môže posúvať v súvislosti s odkladom podania priznania, či už z vášho rozhodnutia alebo z dôvodu krízovej situácie).

Vaše 2% (prípadne 1%) zo zaplatenej dane z príjmu nám ako právnické osoby môžete poukázať, ak bola vaša daň vyššia ako 400 eur (800 eur), výška podielu musí byť teda minimálne 8 eur. Ak ste ako právnická osoba do termínu na podanie daňového priznania nedarovali financie na verejnoprospešný účel vo výške minimálne 0,5% z dane, môžete nám tento rok poukázať len 1% dane. Pokiaľ ste darovali na verejnoprospešný účel minimálne 0,5% z dane, môžete nám tento rok poukázať 2% z dane.


ĎAKUJEME ZA PRIAZEŇ A ŽELÁME VEĽA ZDRAVIA A PODNIKATEĽSKÝCH ÚSPECHOV! :)


PhDr. Erik Kubička, PhD., MBA
riaditeľ CESTA n.o. a garant projektu