Ako na zvýšenie produktivity zamestnancov

Z času na čas zamestnanci pociťujú zo strany nadriadených určitý tlak. Väčšinou práve v situáciach, kedy je potrebné stihnúť viac práce za kratší čas a zamestnávatelia nemajú inú možnosť dosiahnuť požadovaný cieľ, ako nátlakom. Niektorí zamestnanci pociťujú tlak zo strany zamestnávateľa nepretržite, čo sa neskôr odzrkadľuje aj na ich produktivite. Ako teda zvýšiť produktivitu zamestnancov bez nátlaku, úplne prirodzene?

Uznanie zo strany zamestnávateľa

Paradoxne, nebude to práve finančné ohodnotenie, ktoré ovplyvní produktivitu zamestnanca. Zamestnanec potrebuje cítiť, že je v tíme (vo firme) vítaný. Potrebuje vedieť, že svoju prácu robí dobre aj napriek menším chybičkám, ktoré výrazne neovplyvnili činnosť podniku. Potrebuje uznanie zo strany zamestnávateľa, kontakt s ním. Bohužiaľ ale väčšina zamestnávateľov dokáže zhodiť zamestnanca aj za to, že nedokáže vymeniť starý toner v tlačiarni za úplne nový toner. Neprehovorí s ním; prejde okolo neho, ako by bol vzduch.

Vytvorenie lepších pracovných podmienok na pracovisku

Produktivitu zamestnancov dokážete zvýšiť aj tým, že zlepšíte podmienky na pracovisku. Čo to znamená? Staré nepohodlné kancelárske stoličky vymeníte za ergonomické kancelárske stoličky ideálnej výšky. Do kancelárie zadovážite sedacie vaky, poprípade rovno sedaciu súpravu, na ktorej si budú zamestnanci môcť oddýchnuť. To, ako zamestnanec pracujete, ovplyvňuje predovšetkým prostredie, v ktorom pracuje. Ak ako zamestnávateľ nebudete chcieť investovať do zlepšenia pracovných podmienok na pracovisku, nemôžete očakávať, že produktivita zamestnancov bude rásť. Ani celým balením náplní do tlačiarne alebo kúpou dobrej kávy neuspokojíte zamestnanca nezvýšite jeho produktivitu.