Ako nám môže auto pomôcť ušetriť pri podnikaní peniaze na daniach?

Pri podnikaní si musíme dávať veľký pozor na náš celkový rozpočet - nielenže si musíme stále zaisťovať nové príjmy, pozor si musíme dávať aj na výdaje. A keď sa dá, tak takéto výdaje optimalizovať čo najlepším spôsobom.

Auto je vhodná položka, ktorú môžeme využiť na optimalizáciu nákladov. Býva to častý spôsob, ktorým si podnikatelia chcú znížiť svoj základ dane. Je viacero možností, ktoré sa dajú využiť. Teda pokiaľ chceme dať naše motorové vozidlo do nákladov, musíme zaplatiť daň z motorových vozidiel. Či kupujeme auto v hotovosti, alebo na lízing nemá na odpis žiaden vplyv.

Keď si aj kúpime nové auto, nie je možné ho dať do nákladov celé v jeden rok, pretože sa musí odpisovať 4 roky. To pre nás znamená, že každý rok odpisujeme ¼ z auta. Tiež ale záleží v ktorom mesiaci si auto zakúpime. Ak si kúpime auto napríklad v júli, môžeme si v danom roku odpočítať len päť dvanástin z celoročného odpisu. Čiže keď auto stálo 40 tisíc, teoreticky si ročne môžeme odpísať 10 tisíc eur. Ale ak sme si auto kúpili v júli, prvý rok môžeme odpísať len 5 tisíc eur.

Pozor, pokiaľ ale budeme firemné auto využívať aj na súkromné účely, uplatniť sa môže iba časť nákladov. A to len súčet výdavkov, ktoré boli vynaložené pre služobné cesty, nie na osobné potreby.

Keď si ako fyzická, alebo právnická osoba kúpime auto na podnikanie, je možné aby sme si do daňových výdavkov uplatnili taktiež tieto výdavky:

● výdavky na pohonné látky, prípadne rôzne aditíva do nafty

● daň z motorových vozidiel

● odpisy

● výdavky spojené s emisnou alebo technickou kontrolou

● výdavky za príslušenstvo ako napríklad parkovné, diaľničná známka

● opravy, servis, údržba ako napríklad výmena motorového oleja

Výdavky na pohonné látky v daňových výdavkoch

Podľa § 19 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov si môžeme ako fyzická alebo právnická osoba pri aute, ktoré sme zahrnuli do obchodného majetku, sú tri spôsoby na uplatnenie výdavkov:

1. V tomto prípade je potrebná kniha jázd. Ide o výdavky, ktoré sú na spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu v nadväznosti na počet najazdených kilometrov.

2. Táto možnosť zahŕňa výdavky vo forme paušálnych výdavkov a to do výšky 80% z úplného preukázateľného nákupu pohonnej látky, za dané zdaňovacie obdobie.

3. Posledné výdavky evidujeme na základe dokladov o nákupe pohonných látok, maximálne do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému, čo sledujú prevádzku vozidiel.

Výdavky ktoré sa spájajú s nadštandardným vybavením do nášho motorového vozidla, ako napríklad kamery do auta môžu byť, ale aj nemusia vhodné uviesť do odpisov. Dosť sa to odvíja od povolania.

Kedy auto zapisujeme do dlhodobého hmotného majetku?

Auto zapisujeme do dlhodobého hmotného majetku ak

● je vstupná, alebo teda obstarávacia cena auta vyššia ako 1700 eur,

● je jeho využiteľnosť, či teda prevádzkovo-technické funkcia dlhšia ako jeden rok.

Záver

Auto je určite vhodná voľba ako optimalizovať náklady pri daňovom priznaní. Môže nám to ušetriť nie malé peniaze. Dôležité je, aby sme si vybrali spôsob, ktorý nám najviac vyhovuje.


Zdroj obrázku: Pixabay