Ako sa stavia sen

Prečítajte si úspešný podnikateľský príbeh jedného z konzultantov a zakladateľov portálu malepodnikanie.sk Miroslava Kubisa.

Sídlisko Noviny je jednou z najatraktívnejších častí Trenčína. Je to dané najmä blízkosťou rieky Váh, jej hrádze a okolia, ktoré obyvateľom poskytuje blízkosť prírody a veľa možností na pohybové a oddychové aktivity. Pred rokom 2007 však bola práve táto oblasť značne zanedbaná, rieku už z hrádze ani nebolo vidieť, skôr neporiadok a tábory bezdomovcov. Nachádzalo sa na nej niekoľko zastaraných, rozpadávajúcich sa ihrísk a športových plôch, do ktorých nikto nechcel investovať aj preto, že mesto a ďalší majitelia sa nezhodovali na ucelenej predstave, ako s týmto územím naložiť.

Vízia jedného človeka však bola pomerne jasná – vybudovať v širšom centre krajského mesta moderné športové centrum s multifunkčnými športoviskami a malé, 9-jamkové golfové ihrisko s klubom a reštauráciou. To všetko doplnené o pekný plážový areál. Aj myšlienka atraktívnej rezidenčnej výstavby bola už vtedy súčasťou tejto vízie garantujúcou jej dlhodobú životaschopnosť a vzájomné pozitívne ovplyvňovanie funkčného a rezidenčného rozvoja územia. To všetko trpezlivo budované krok za krokom, aby sa nestalo to, čo v prípade iných projektov, kde namiesto sľubovaných športovísk vyrástli prevažne polyfunkčné objekty.

V čase, keď sa táto myšlienka zrodila, len málokto veril, že sa môže zrealizovať. Naozaj vyzeralo takmer nemožné, aby sa tieto smelé plány na takmer 12-hektárovej ploche uskutočnili. Ten rozdiel medzi vtedajšou realitou a víziou, ktorá je dnes už skutočnosťou, najlepšie ilustrujú priložené fotografie. V Trenčíne vznikla „najlepšia adresa na život na Považí". Sťahujú sa sem ľudia z celého regiónu hľadajúci ideálne miesto na bývanie, prácu a zábavu na jednom mieste.


Miro Kubis venoval realizácii svojich plánov viac než desať rokov svojho života. Musel tvrdo pracovať, vyjednávať s rôznymi stranami, hľadať partnerov, dodávateľov či zamestnancov. Ako človek, ktorý mal vždy blízko k športu a športovcom, nakoniec našiel silného partnera v osobe hokejovej legendy Mariána Hossu. Toto partnerstvo sa ukázalo ako kľúčové nielen z investičného hľadiska a vďaka Mariánovi sa nakoniec celý projekt mohol zrealizovať. Obom partnerom sa podarilo presvedčiť všetkých zainteresovaných, najmä mesto Trenčín a ďalších, vrátane časti verejnosti, ktorí sa na základe svojich predchádzajúcich zlých skúseností obávali, že projekt zlyhá.

Veľa sa dnes hovorí o kvalite života a zdravom životnom štýle. Trenčín má vďaka Mirovi a Mariánovi miesto, ktoré tieto hodnoty napĺňa a prakticky nemá obdobu nielen v rámci Slovenska. Stalo sa zelenou bránou do mesta a všetci Trenčania naň môžu byť právom hrdí. A i keď každodenná prevádzka a rozvoj podnikania je neustály boj, Hoss Sport Center, Green Bay Residence a Golf Club Trenčín sú peknou ilustráciou toho, ako sa vízie premieňajú na skutočnosť.


Text článku bol odsúhlasený Miroslavom Kubisom a je súčasťou pripravovanej publikácie autorov E. Kubičku a A. Zacharovej Podnikanie malých a stredných firiem.


Erik Kubička
11. 9. 2018

Foto: osobný archív Miroslava Kubisa, http://www.bytynoviny.sk, https://facebook.com/hosssportcenter.