Ako si vybaviť hypotéku pri podnikaní

Hypotéka sa stáva riešením bývania pre mnohých ľudí. Získanie hypotekárneho úveru však nie je samozrejmosť. Banka potrebuje čo najväčšiu istotu, že klient dokáže hypotéku splatiť. Preto si stanovuje určité podmienky, pri ktorých je ochotná úver poskytnúť.

Pri každej žiadosti o hypotekárny úver sa banka zameriava na tri hlavné kritériá:

● hodnota nehnuteľnosti

● úverová minulosť klienta

● bonita klienta

V prvých dvoch kritériách banka hodnotí žiadosť pri každom klientovi rovnako. Bonitu klienta však posudzuje ináč, ak je klient zamestnancom a ináč, ak sa jedná o podnikateľa (majiteľa s.r.o.) alebo SZČO (Samostatne zárobkovo činnú osobu).

Na čo sa teda pri vybavovaní hypotéky pripraviť, ak sa živíme podnikaním?

V prípade podnikania a živnosti sa musíme pripraviť na to, že celý proces získania hypotekárneho úveru bude komplikovanejší a zdĺhavejší. V prvom rade si overme šance a možnosti získania hypotekárneho úveru.

Banka sa pri posudzovaní bonity klienta - podnikateľa zameria na dve veci:

● dĺžku podnikania

● výšku príjmov.

Dĺžka podnikania

Pri zamestnancoch banky vyžadujú určitú dobu zamestnania. Pri podnikateľoch (SZČO, majiteľoch s.r.o.) je možné o úver požiadať až po uzatvorení účtovného obdobia (väčšinou kalendárny rok). Banky vyžadujú aj minimálnu dĺžku podnikania. Od 6 až 24 mesiacov. Jednotlivé banky sa danou dĺžkou líšia.

Výška príjmu

Je pochopiteľné, že banku zaujíma výška príjmu klienta. Na základe toho sa vypočíta aj výška možného poskytnutého úveru.

Pri klientovi, ktorý je zamestnancom, banka vychádza z jeho čistého príjmu. Ten si overí v Sociálnej poisťovni.

Ako postupuje pri klientoch, ktorí sú podnikatelia čiže samostatne zárobkovo činné osoby alebo majitelia s.r.o.? Tu je to pre banku náročnejšie. Výpočet hypotéky sa realizuje viacerými spôsobmi. Závisí aj od formy podnikania.

Posudzovanie výšky príjmu živnostníka

Banka môže určiť čistú mesačnú výšku príjmu u živnostníka dvoma spôsobmi:

1. Ako výsledok hospodárenia. A to konkrétne:

Základ dane za minulý rok mínus daň, ktorú zaplatil, delené 12 mesiacov.

2. Ako určité % z tržieb (obratu) živnosti:

10 - 50% z celkového ročného obratu delené 12 mesiacov. Percentuálnym vyjadrením sa jednotlivé banky líšia. Tiež treba upresniť, že nie každá banka použije tento výpočet čistého príjmu živnostníka.

Posudzovanie výšky príjmu majiteľa s. r. o.

Výpočet príjmu pre podnikateľa - majiteľa alebo spoločníka s. r. o. je pre banku taktiež komplikovanejší ako pri zamestnancoch a dokonca ako aj pri živnostníkoch.

V tomto prípade banky vychádzajú z výšky obratu alebo zo zisku spoločnosti. Musia však brať do úvahy, koľko % z firmy žiadateľ o úver vlastní, či je vo vlastnej firme zamestnaný, resp. či si vypláca mzdu alebo len podiel na zisku.

1. Ak si majiteľ s.r.o. vypláca mzdu, banka jeho príjem posudzuje ako pri zamestnancovi. Príjem samozrejme overuje v Sociálnej poisťovni a žiada aj poukazovanie výplaty na bankovom účte. Overuje aj firemné čísla.

2. Ak podnikateľ dokladuje svoje príjmy cez zisk firmy, banka pristupuje z výpočtu čistého príjmu nasledovne:

Zisk firmy delené 12 mesiacov, krát podiel vo firme.

3. Tretí spôsob výpočtu prijmu je cez obrat (tržbu) firmy. Tento výpočet opäť nepoužíva každá banka a zároveň sa banky líšia daným percentom.

Pri jednoosobovej s.r.o. vyzerá daný vzorec nasledovne:

10% - 30% z obratu delené 12 mesiacov.

Na záver

Vo všeobecnosti platí, že získanie úveru je pri podnikaní náročnejšie. Nie však nemožné.

Skúsený finančný poradca vás dokáže správne nasmerovať a čo najviac vám pri vybavovaní hypotekárneho úveru pomôcť. Počítajte s tým, že vybavenie hypotéky bude trvať dlhšiu dobu. Poradcovia odporúčajú využívať možnosti predschválenej hypotéky. Pri kúpe konkrétnej nehnuteľnosti vám to môže veľmi pomôcť.


Zdroj obrázku: Pixabay