Bezpečnosť pri práci si vyžaduje každé povolanie. Ako na to?

Pri práci častokrát zabúdame na našu bezpečnosť. Myslíme zväčša na to, ako svoju prácu spraviť čo najlepšie a najrýchlejšie, no niekedy na seba nedávame pozor. Každá práca, si vyžaduje iný spôsob ochrany, no princíp je stále rovnaký.

Dávajme pozor na seba a naše zdravie. Nebezpečenstvo je takmer všade, aj keď nie v rovnakých podobách. Je dobré mu venovať mu pozornosť.

Ochranné pomôcky

Pokiaľ vykonávame prácu v kancelárii, doma, v predajni či na podobných miestach, kde nám nehrozí nebezpečenstvo z priestoru v ktorom pracujeme, určite nebudeme používať reflexné prvky, nálepky, špeciálne ochranné odevy.

Pri práci s počítačom môžeme používať ako ochranu napríklad okuliare proti modrému svetlu, pásy na držanie chrbtice a podobne.

Keďže nie každý z nás má prácu v bezpečnom prostredí, je veľmi dôležité klásť dôraz na špeciálne pracovné oblečenie, pomôcky, či na opatrenia, ktoré môžu znížiť riziko nebezpečenstva.

Práca v zdravotníctve a gastre

Zdravotnícky personál má pri práci mnoho obmedzení. Možno im nerobí problém počasie, či terén, no každý deň sú vystavení obrovským rizikám. Preto súčasťou ich “ochranného odevu” sú poväčšine rúška, hygienické rukavice. V momentálnej situácii, ktorá súvisí s celosvetovou epidémiou aj ochranné štíty a obleky.

Ľudia, ktorí sa pohybujú v gastronómii vedia, že častokrát je práca vykonávaná v prostredí, ktoré sa možno nepovažuje za život ohrozujúce, náročná. Vyžadujú sa špeciálne “ochranné prvky” a je potrebné dodržiavať pravidlá, ktoré pomáhajú vyhnúť sa zraneniam na pracovisku.

Zamestnanci z tohto odvetvia vedia po ktorej strane musia chodiť, aby sa vyhli kolegom. Tiež ako sa majú pohybovať, pokiaľ majú v ruke nebezpečný predmet, ktorú stranu dverí používať a podobne.

Obsluha v gastronómii

Čo sa týka servisu v gastronómii, môžu sa vyžadovať napríklad rukavičky, ktoré zabránia popáleninám z horúceho inventáru, či kvalitné protišmykové topánky, ktoré pomáhajú zabrániť katastrofe.

Čo sa týka vybavenia za barom, je možné vidieť na podlahe protišmykové gumy, ktoré zabezpečujú väčší komfort pre nohy. V baroch nájdeme aj kliešte na manipuláciu s horúcimi predmetmi a podobne.

Ostatné prostredie

Práca v kuchyni nie je na 100 percent bezpečná. Dôraz v nej kladieme na protišmykové topánky a vhodné oblečenie. Pri kuchároch zvyčajne môžeme vidieť rondon s krátkym, trojštvrťovým, alebo dlhým rukávom a dlhé nohavice, ktoré bývajú samozrejmosťou.

V kuchyni tiež nájdeme “rukavice”, ktoré sa používajú pri kontakte s horúcimi panvicami, hrncami, plechmi. Rovnako ako u čašníkov, “špeciálny odev” si vyžadujú predmety, s ktorými kuchári nakladajú.

Práca vonku

Skupina zamestnancov, ktorí pracujú vonku, alebo majú miesto v rizikovom povolaní ( napríklad elektrárne) majú oveľa viac pravidiel, či ochranných pomôcok.

Je to najmä preto, že prácu vonku, ako napríklad v lese, na cestách, či vo výrobe chemikálií, nie je možné ovplyvniť tak dobre, ako prácu v uzavretom prostredí.

3 najpoužívanejšie ochranné prvky pri práci vykonávanej vo vonkajšom prostredí

1. Protišmyková obuv

Pevná a zároveň protišmyková obuv je základ. Môže zabrániť úrazu v nepriaznivom teréne. Za kvalitnú obuv sa nám tiež poďakuje naše chodidlo či chrbtica.

2. Reflexné oblečenie

Na výrobu takéhoto oblečenia sa používajú kvalitné reflexné materiály. Oblečenie býva prispôsobené pracovným podmienkam. To znamená, že na zimu je nepremokavé a teplé. Na leto je odev prispôsobený teplejším podmienkam. Dobrým doplnkom môže byť aj reflexná vesta.

3. Prilby

Táto ochranná pomôcka je veľmi dôležitou súčasťou ochranného odevu, pretože nám chráni najzraniteľnejšiu časť tela, teda hlavu. Na svete sú tisíce prípadov, kedy prilba zachránila niekomu život. Netreba to podceňovať a nosiť ju na stavbách, aj na cestách.

Záver

K dobrému pracovnému výkonu je dôležité fyzické aj psychické zdravie. Môžeme mu dopomôcť zdravým životným štýlom alebo rôznymi voľnočasovými aktivitami, ktoré budú slúžiť ako psychohygiena od všetkých starostí. Zdravie je niečo, čo si nedokážeme kúpiť. Preto by sa mal každý starať o to svoje najlepšie, ako vie.


Obrázok: Pixabay