Čo je PZP, ako funguje a na čo si pri jeho výbere treba dať pozor?

Nájsť najvhodnejšie PZP je pravdepodobne najpodstatnejší bod, na ktorý sa sústredí väčšina majiteľov motorových vozidiel. Na majiteľov áut číha v cestnej premávke množstvo nástrah, ktoré dokážu poriadne prevetrať peňaženku.

Poistenie vozidla však môže priniesť určitú úľavu, avšak iba v tom prípade, ak si vyberiete kvalitný poistný produkt. Ako si vybrať vhodné poistenie auta a čo všetko treba zohľadniť?

Čo je PZP a ako funguje?

Povinné zmluvné poistenie slúži ako úhrada za škody na majetku a zdraví, ktorú musí uzavrieť každý vodič vozidla, zapísaný do osvedčenia o evidencii vozidla. To znamená, že povinnosť uzatvorenia poistenia sa vzťahuje na každé motorové alebo prípojné vozidlo, ktoré má evidenčne číslo (EČV). PZP vozidla sa musí vybaviť najneskôr odo dňa zápisu do evidencie vozidiel.

Tip: Vedeli ste, že kúpa veterána môže byť výnosnou investíciou?

Povinné zmluvné poistenie zahŕňa škody, ktoré môžete spôsobiť vašim motorovým vozidlom voči tretím osobám. Jeho úlohou je teda pokryť náklady za škody a na ich odstránenie.

Na preukázanie platného PZP pri cestnej prehliadke slúži zelená karta, ktorú by ste mali mať vždy pri sebe.

Čo všetko kryje PZP?

Ako sme spomínali, hlavnou úlohou povinného zmluvného poistenia je pokryť škody spôsobené vami na iných vozidlách a vzťahuje sa na tretie osoby, nie na vás a vaše vozidlo.

Poisťovňa, kde máte poistenie uzavreté, uhradí:

● Náklady za škody na zdraví a usmrtení osôb, ako aj náklady na liečbu alebo odškodnenie pozostalých

● Náklady na poškodení, zničení alebo odcudzení

● Náklady na právne zastupovanie

● Náklady na ušlý zisk

Tip: Na čo si dať pozor pri povinnom zmluvnom poistení?

Povinné zmluvné poistenie nekryje:

● Škody spôsobené na vlastnom vozidle

● Škody spôsobené vašim blízkym osobám (manžel, manželka, osoby žijúce v domácnosti a podobne)

● Škody vzniknuté na motoristických súťažiach alebo pretekoch

● Škody spôsobené počas vojnovej udalosti alebo pri teroristickom čine.

Inšpirácia: Tipy pre bezpečné šoférovanie.

Povinné zmluvné poistenie nekryje vás ani vaše vozidlo. Na to slúžia rôzne pripoistenia, ako napríklad pripoistenie stretu so zverou, pripoistenie batožiny, pripoistenie živelnej udalosti, pripoistenie úrazu vodiča a posádky, pripoistenie čelného skla alebo havarijné poistenie, ktoré už nie je povinné.

Ako postupovať pri uzatvorení PZP

Uzatvoriť povinné zmluvné poistenie si môžete:

● Priamo cez poisťovňu

● Cez finančného sprostredkovateľa

● Alebo cez online PZP kalkulačky a porovnávače na webe.

Čo by mala poistná zmluva PZP obsahovať:

● Výšku krytia, na ktoré sa poistenie dojednáva

● Výšku poistného a jeho splatnosť

● Poistnú dobu

● Práva a povinnosti poisteného ako aj práva a povinnosti poisťovne.

Pri uzatváraní PZP by ste mali byť vždy informovaný o jeho krytí, možnostiach a spôsobe výpovede. Ešte predtým ako PZP podpíšete, dôkladne si prečítajte zmluvu aj všeobecné poistné podmienky. A niečomu nerozumiete, nechajte si všetko vysvetliť.

Tip: Viete, na čo si dať pozor pri zmluve o pôžičke peňazí?

Dôležité doklady, ktoré musíte pri podpísaní zmluvy obdržať sú biela karta platná na území Slovenskej republiky a zelená karta, platná na území členských štátov.

Na čo si dať pozor

Porovnajte si ponuky

Každá poisťovňa sa snaží pritiahnuť si nového klienta rôznymi výhodami, zľavami, skrátka benefitmi. Nedajte sa však zlákať iba výhodnou cenou. Pri výbere PZP si vždy ponuky porovnajte, ako aj to, čo všetko daná poistka kryje a aké ďalšie služby a bonusy ponúka. Každá poisťovňa má nastavenú stratégiu v tom, akých vodičov chce poisťovať, od čoho sa následne odvíja aj cena povinného zmluvného poistenia v sadzobníkoch. Nechajte si vypracovať ponuky vo viacerých poisťovniach a pri výbere sa určite neunáhlite.

Tip: Viete, ako na najlacnejšie PZP?

Zvážte asistenčné služby

Krytie nie je všade rovnaké a rozdiely medzi poisťovňami môžu okrem iného spočívať v tom, či a aké asistenčné služby v rámci PZP ponúkajú. V rámci asistenčných služieb PZP môžete byť zahrnuté:

● odtiahnutie vozidla, náklady na úschovu vozidla,

● pomoc pri oprave defektu, nedostatku paliva, natankovaní nesprávneho typu paliva, zabuchnutí alebo strate kľúčov,

● alebo aj náklady na ubytovanie alebo prepravu do miesta bydliska

Kvalitné asistenčné služby kryjú udalosti nielen následkom nehody, ktorú spôsobíte vy, ale nehody všeobecne, poruchy vozidla, živelnej udalosti alebo krádeže. Skontrolujte si, či a aké asistenčné služby máte vo vašom PZP zahrnuté.

Nezabudnite na pripoistenia k PZP

Ako sme spomínali vyššie, k povinnému zmluvnému poisteniu je vhodné si prikúpiť aj rôzne pripoistenia, ktoré ochránia nielen vaše auto, ale aj vás. Zvážte však, či dané pripoistenia naozaj potrebujete. Havarijné poistenie je dobré zakúpiť si pri nových autách, pri starších vozidlách už havarijné poistenie stojí za zváženie.

Vyberte si dobu poistenia podľa vašich preferencií

Povinné zmluvné poistenie sa dlhé roky uzatváralo na jeden kalendárny rok, dnes je možné uzatvoriť poistku aj počas roka. Poisťovne vám dokonca môžu vyjsť v ústrety aj vtedy, ak chcete auto odhlásiť, predať, nahlásiť jeho odcudzenie alebo prepísať. Preto sa vždy nezabudnite informovať.

Inšpirácia: Viete, ako si pri podnikaní znížiť základ dane?

Pozor pri cestách do zahraničia

Ak často cestujete do zahraničia, informujte sa, či vaše poistenie platí aj pre štát, kam cestujete. Pri sebe musíte mať aj potvrdenie o platnosti poistenia PZP pre daný štát, teda zelenú kartu.

Na cestách je dôležitá bezpečnosť nielen vaša, ale aj celej posádky. Ak cestujete aj s deťmi určite nezabudnite na výber vhodnej autosedačky.

Tip na záver

1. Oboznámte sa s výškou limitov poistného krytia

2. Všímajte si, čo všetko je súčasťou základného balíka poistenia. Či zahŕňa aj asistenčné služby, prípadne iné bonusy

3. Zvážte rôzne pripoistenia a vyberte si tie, ktoré naozaj potrebujete. Najmä v tom prípade, ak často absolvujete dlhé trasy alebo jazdíte na služobné cesty do zahraničia

4. Dôkladne si prečítajte poistné podmienky a preštudujte si, či vami zvolená poistka platí aj v iných európskych štátoch, prípadne mimo Európy

5. Zvažujte značku poisťovne a to čo všetko v nej môžete vybaviť, aké bonusy a výhody poskytuje a aké má referencie

Dominika Blchová

Obrázky: Unsplash, Unsplash a Pexels