Firemná kultúra - téma nielen pre veľké firmy

Pravdepodobne neexistuje faktor, ktorý má taký obrovský vplyv na úspešnosť akéhokoľvek podniku, a ktorý je zároveň taký podceňovaný či prehliadaný, ako firemná kultúra. Malí podnikatelia sa často mylne domnievajú, že je to téma pre väčšie podniky, alebo že sa týka iba menej podstatných vonkajších prejavov firmy.

Zdá sa, že problém je tak trochu v prístupe k vysvetľovaniu toho, čo termín firemná (organizačná, podniková) kultúra vlastne znamená. Náš článok preto nezaložíme na definícii, ale na príklade. Predstavte si, že zakladáte firmu v oblasti informačných technológií. Okrem zmapovania trhu a definovania spôsobu, ako bude Vaša firma fungovať a ako bude generovať profit, stojí za to zamyslieť sa nad tým, do akého biznisu, odvetvia či podnikového prostredia to vlastne vstupujete a aké sú Vaše základné predstavy o tom, ako sa v tomto biznise pohybovať a riadiť ho.

Predchádzajúca veta nenápadne ponúka prvé dve kľúčové veci pre pochopenie firemnej kultúry a jej vplyvu na budúcu úspešnosť Vášho podnikania. Áno, ste to Vy a Vaše názory, čo stojí na začiatku formovania firemnej kultúry. Kto alebo čo iné má väčší vplyv na to, čo a ako sa bude vo Vašej firme robiť? Ešte predtým, ako začnete tieto svoje názory presadzovať a snažiť sa z nich urobiť súbor základných zdieľaných hodnôt, ktoré budú dlhodobo ovplyvňovať jej správanie, vnímanie i vzťahy s okolím, zamyslite sa, do akej miery Vaše predstavy korešpondujú s tým, čo je dôležité pre úspech v danom podnikovom prostredí.

Späť teda k nášmu príkladu. Základnou charakteristikou oblasti informačných technológií je neustála a rýchla zmena. Preto, ak máte radi stabilitu, pokoj a preferujete rokmi overené riešenia, mali by ste si dobre rozmyslieť, či takýmto zmýšľaním chcete "nainfikovať" celú firmu. A úprimne... Rozmyslite si, či je pre Vás dobré v takejto oblasti vôbec podnikať.

Mať predstavy o fungovaní firmy, samozrejme, nestačí na to, aby sa s nimi stotožnili všetci zamestnanci. Na jednej strane, by bolo v našom príklade veľmi ťažké presvedčiť ľudí z oblasti IT, aby takéto princípy prijali za svoje. Na druhej strane treba vedieť svoju podnikateľskú filozofiu aj náležite podať/predať. Veľmi dôležitý v tomto smere je už výber spolupracovníkov.

Okrem toho je tu rad ďalších záležitostí, ktoré ovplyvňujú správne nastavenie a rozšírenie firemnej kultúry. Jedným z nich je aj kultúra a celkový stav spoločnosti. Ruka v ruke s demokratizáciou a vyspievaním našej spoločnosti idú zmeny v účinnosti manažérskych štýlov. Direktívni manažéri presvedčení o tom, že ľudia sú leniví, nesamostatní a nezodpovední a potrebujú "silné“ vedenie, majú čoraz menšie šancie uspieť v dlhodobom horizonte. Dvojnásobne to platí v znalostne intenzívnych odvetviach ako je aj to, ktoré uvádzame v našom príklade.

Aby sme to zhrnuli poskytujeme na záver odpovede na štyri najzásadnejšie otázky týkajúce sa firemnej kultúry...

1. Čo je podstatou firemnej kultúry?

Sú to hodnoty a princípy, ktoré firma vyznáva, ale najmä tie, ktoré sa prejavujú v jej každodennom správaní (áno, jedna z problematických vecí, ktoré sme ešte nespomínali, je rozpor medzi tým, čo firma hlása a tým, čo v skutočnosti činí).

2. Čo všetko má vplyv na firemnú kultúru?

Sú to hlavne hodnoty, názory a vízie najvplyvnejších ľudí vo firme – zakladateľov alebo manažérov. Na našom príklade ste však mali možnosť vidieť, že sú to aj externé faktory ako spoločenská kultúra alebo odvetvie.

3. Čo všetko, naopak, ovplyvňuje firemná kultúra?

Úplne všetko, čo sa deje vo firme, aj keď si to často ani neuvedomujete – výber stratégií, štýly riadenia a komunikácie, vzťah k ľuďom, riziku, kvalite, zmene, znalostiam, inováciám, firemnú štruktúru, usporiadanie a vzhľad firemných priestorov a iných fyzických objektov, vzťah k okoliu, zákazníkom atď.

4. Existujú nejaké univerzálne hodnoty, ktoré by mali súčasné firmy vyznávať bez ohľadu na to, v čom podnikajú alebo aké sú veľké?

Myslíme si, že áno. Flexibilita, inovatívnosť, etické konanie, orientácia na ľudí (pozrite aj Knižnicu, časť Organizácia a organizovanie) a zákazníkov, dôraz na kvalitu, vzdelávanie, komunikáciu, spoluprácu atď. sú základné hodnoty, ktoré môžu položiť základy dlhodobo úspešného biznisu.

 

ek