Na čo myslieť a čomu sa vyhnúť, ak sa chystáte založiť vlastný e-shop?

Začiatky sú náročné a to platí aj pri podnikaní. Chce to veľa odvahy a tvrdej práce. Mať vlastný e-shop nie je jednoduché ale je stále tou jednoduchšou variantou, ako začať. Pozrite si teda jednoduchý návod ako rozbehnúť svoj vlastný e-shop a na čo si dať pozor.

Ako začať?

Ešte predtým ako začnete predávať, je dôležitá príprava. Na čo všetko by ste pri nej mali myslieť?

Na koho cielite?

V prvom rade si položte otázku, kto sú vaši zákazníci, a prečo by mali nakúpiť práve u vás. Všetko by sa malo prispôsobiť tomu, kto je váš typický zákazník. Následne sa budete sami seba neustále pýtať, čo by vášho zákazníka zaujalo a čo by sa mu páčilo.

Ak predávate školské potreby zamyslite sa nad tým, čím by ste mohli upútať pozornosť študentov. V prípade, že sa špecializujete na hračky pre deti musíte sa pokúsiť zaujať rodičov.

Využite pritom potencial internetu a sociálnych sietí. Pýtajte sa v diskusiach a študujte konkurenciu. Ako pristupuje k zákazníkovi konkurencia? V čom by ste ich mohli prekonať? Prečítajte si recenzie zákazníkov u konkurencie a ponúknite im to, čo im chýbalo.

Vyhodnoťte vaše príležitosti a hrozby

K tomu, aby ste zvolili tú najvhodnejšiu stratégiu vám pomôže SWOT analýza. SWOT analýza je analýza vnútorných silných a slabých stránok podniku v kontexte s príležitosťami a hrozbami na trhu. Názov analýzy je odvodený od prvých písmen anglických slov:

● Strengths - silné stránky

● Weaknesses - slabé stránky

● Opportunities - príležitosti

● Threats - ohrozenia

Pri vypracovaní analýzy sa snažte byť čo najobjektívnejší. Snažte sa využiť svoje silné stránky tak, aby ste sa chopili príležitostí, ktoré trh ponúka. Slabé stránky sa naopak pokúste napraviť a predchádzajte hrozbám.

TIP: Viete, čo je marketingový tunel a ako meniť návštevníkov webu v jeho zákazníkov?

Plánovanie

Ak chcete predchádzať problémom, plánovanie je kľúčové. Pripravte sa na rozličné scenáre a situácie tak, aby vás nič neprekvapilo. Sústreďte sa na dlhodobé aj krátkodobé plánovanie nielen vašich financí.

Krátkodobé plánovanie

Krátkodobé plánovanie sa zameriava na charakteristiky spoločnosti v súčasnosti a vyvíja stratégie na ich zlepšenie. Krátkodobými problémami môžu byť problémy s výrobným zariadením alebo kvalitou výrobkov. Krátkodobý plán sa zostavuje zvyčajne na obdobie do jedného roka.

Dlhodobé plánovanie

Dlhodobé plánovanie reaguje na konkurenčnú situáciu spoločnosti v jej sociálnom, ekonomickom a politickom prostredí a vyvíja stratégie prispôsobenia a ovplyvňovania jej postavenia na dosahovanie dlhodobých cieľov. Dlhodobý plán môže ohraničovať obdobie 10-15 rokov.

Finančné plánovanie

Do nákladov započítajte:

● Náklady na zakúpenie alebo prenájom eshopu, vrátane grafiky a všetkých začiatočných úprav

● Náklady na nákup produktov

● Náklady na sklad

● Náklady na personál

● Náklady na vašu odmenu

● Náklady na balenie, logistiku produktov

● Náklady na reklamácie a pod.

● Náklady na partnerov - konzultantov, copywriter, špecialistov marketingu

● Náklady na marketing - rozpočty na PPC kampane, emailové kampane, PR kampane, porovnávače cien a pod.

● Náklady na prevádzkovú réžiu eshopu - hosting, doménu, aktualizácie systému a pod.

● Rezervy - tie by mali tvoriť aspoň 10-20% očakávaných výdavkov

Misia, vízia a hodnoty

Mnohí si povedia, že tieto pojmy sú rovnaké a navyše zbytočné. Pre vytvorenie dlhodobých plánov je však nevyhnutné vedieť, kam chcete smerovať a čo je vašim cieľom.

Vízia

Vedieť kam smerujete je prvým predpokladom úspechu. Víziu teda môžeme chápať ako najvyšší cieľ firmy, alebo aj ako ideálny cieľový stav, ktorý určuje smerovanie celej organizácie. Firemná vízia môže byť vyjadrená v rôznych podobách. Môže ísť o krátky, takmer reklamný slogan. Vízia je niečo ako motivačný faktor organizácie, ktorý vám pomáha udržať smer.

Misia

Hoci víziu a poslanie firmy si ľudia často zamieňajú, nejde o to isté. Zatiaľ, čo vízia popisuje najvyšší cieľ firmy, poslanie (misia) firmy vyjadruje zmysel a účel jej existencie. Popisuje, čo chce firma ľuďom prinášať.

Základným, všeobecným poslaním každej organizácie je poskytovať svojím zákazníkom nejakú službu, alebo im predávať, či inak poskytovať svoje výrobky. Pokiaľ ale chcete, aby bola vaša firma dlhodobo úspešná, musíte vedieť aj to, aký problém vaše výrobky či služby riešia, alebo akú zmenu chcete ľuďom poskytnúť.

Hodnoty

Firemné hodnoty odzrkadľujú to, na čom firme záleží a akým spôsobom sa vo firme robia rozhodnutia. Sú ako náš vnútorný kompas, ktorý nám pomáha nájsť správny smer pri riešení každodenných situácií. Hodnoty ovplyvňujú to, čo robíme, ako to robíme a s akým zámerom.

Značka

Na trhu je dnes obrovské množstvo e-shopov, preto je dôležité, aby ste vynikli a zaujali. Ako teda dostať svoje meno na oči zákazníkom? A ako získať zákazníkov pre svoj web?

SEO

Optimalizácia pre vyhľadávače alebo SEO je súbor techník na zlepšenie návštevnosti webstránky z organických výsledkov vyhľadávania v internetových vyhľadávačoch. Ak je vaša stránka vo vyhľadávačoch dostatočne vysoko pravdepodobne na vašu stránku klikne aj viac zákazníkov.

E-mail marketing

E-mail marketing môžete realizovať vo forme pravidelných newsletterov a príležitostných reklamných e-mailov o akciách. Táto forma marketingu, kedy priamo oslovujete zákazníka, musí byť v súlade so zákonmi o rozosielaní reklamy.

PPC reklama

Princíp pay per click (PPC) spočíva v tom, že inzerent za reklamu platí až vo chvíli, keď sa dá predpokladať, že zaúčinkovala, teda vo chvíli, keď na ňu potenciálny klient klikol. Má tú výhodu, že zákazník neplatí za zobrazenie, ale iba za reálneho návštevníka svojej stránky.

TIP:  Pozrite si prípadovú štúdiu o využití PPC reklám v Google ads a ďalších.

Sociálne siete

Prostredníctvom profilu na instagrame alebo facebooku môžete komunikovať so svojimi zákazníkmi aj potenciálnymi zákazníkmi. Vďaka sociálnym sieťam môžete vybudovať komunitu vernú vašej značke, ktorá bude ochotná zdieľať vás a odporúčať vo svojom okolí.

Logistika

Dôležitou súčasťou správneho fungovania e-shopu je logistika, ktorá vám pomôže dosiahnuť, čo najvyššiu efektivitu. Zamerajte sa aj na tipy na efektívne spravovanie e-shopu.

Preprava

Dajte zákazníkom možnosť výberu prepravných spoločností, ktoré im tovar privezú. Niektorí zákazníci preferujú vyzdvihnutie na pobočke, iní dávajú prednosť doručeniu priamo domov.

Slovenská pošta

Pošta má pomerne nízke ceny, dobrú sieť pobočiek po celej republike a zákazníci sú na ňu zvyknutí. Bezpochyby ju teda zahrňte medzi ponúkané možnosti prepravy.

Osobné odbery

Množstvo zákazníkov preferuje vyzdvihnutie tovaru na pobočke, pretože v čase kurierskych rozvozov sú v práci. Ak pobočku nemáte ponúknite im možnosť ponechania zásielky u tretích strán, ktoré takúto službu ponúkajú.

Prepravné spoločnosti

Do tretice ponúknite zákazníkom jednu prípadne dve kuriérske spoločnosti. Ceny, podmienky a služby sa u jednotlivých kurierskych spoločností líšia a tak si vyberte tú najvhodnejšiu pre vás a vašich zákazníkov.

POZOR! Ani s prepravnými spoločnosťami to neprežeňte, aj keď je dobré dať zákazníkovi na výber, príliš veľa možností škodí práve vám. O čo menšie množstvá zasielok so spoločnosťou budete posielať, o to menšiu vyjednávaciu silu pri uzatváraní podmienok budete mať.

Balenie

Pri balení objednávok neplytvajte ani nešetrite s výplňovým materiálom do krabíc. Ak množstvo výplne podceníte môže sa stať, že tovar sa v krabici poškodí. Naopak zbytočná výplň zvyšuje vaše náklady a nepomáha životnému prostrediu.

Skúste sa rozhliadnuť po ekologických možnostiach výplne a balenia vášho tovaru. Množstvo vašich zákazníkov ocení váš záujem o životné prostredie.

TIP: Na menšie predmety sa dokonale hodia uzatvárateľné zip sáčky.

Zamestnanci

Šťastní zamestnanci sú dobrí zamestnanci. Nepodceňujte vnútornú motiváciu vašich zamestnancov a dajte im dôvod, aby chodili do práce radi a s úsmevom. Z finančného hľadiska je taktiež lepšie udržiavať už zaškolených a schopných zamestnancov, ako hľadať neustále nových. Snažte sa teda si svojich zamestnancov udržať.

Aby ste si zamestnancov udržali:

● Plaťte im za ich prácu férovo

● Veďte so zamestnancami konštruktívny dialóg

● Poskytnite aj nefinančné benefity

● Ušite zamestnancom prácu na mieru ich potrebám

V prípade, že váš pracovný vzťah nefunguje, je dôležité vedieť ho ukončiť správne. Čo potrebujete vedieť o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe ale aj mimo nej?

Základné chyby

Bannery zaberajúce väčšiu časť obrazovky

Napriek tomu, že chcete zaujať pozornosť úderným obrázkom, neprežente to. Veľakrát môžete lepšie pritiahnuť pozornosť údernou informáciou. Upútajte produktami, ktoré majú potenciál zaujať čo najviac zákazníkov.

Ak na úvodnú stránku umiestnite veľký posúvný banner môže sa stať, že zákazníci radšej odídu, než by mali skrolovať na vašej stránke.

Vyhľadávanie

Možno sa vám to zdá ako maličkosť, ale práve tie môžu zákazníkov odradiť. Je zvykom, že vyhľadávanie bude umiestnené v pravom hornom rohu. Ak zákazník nemôže nájsť, čo hľadá jednoducho to napíše do vyhľadávacieho poľa.

Obrázky produktov

Keď zákazník listuje vašim e-shopom je to ekvivalent toho, akoby sa prechádzal medzi regálmi. Preto je dôležité, aby si tovar mohol dobre obzrieť. Nepodceňujte teda produktovú fotografiu. Dajte si záležať, aby boli fotografie dôveryhodné a kvalitné. Doprajte zákazníkovi aj náhľady na detaily a fotografujte produkt z rôznych uhlov.

Popis produktov

Snažte sa vyhnúť generalizujúcim textom, ktoré zákazníkovi nič nepovedia. Zákazník si zaslúži vedieť, čo kupuje. Čo všetko by mal popis produktu obsahovať:

● rozmery

● farbu

● materiál

● krajinu pôvodu/výroby

● certifikáty kvality (ak nejakými disponuje)

Ďalej, by na viditeľnom mieste nemala chýbať cena a dostupnosť. Ideálne aj s predpokladanou dobou dodania.

POZOR! Zákazníkov nezavádzajte a uvádzajte reálne doby dodania. Vždy je lepšie zvoliť férový prístup a zákazníka na dlhšiu dobu dodania upozorniť vopred.

Ochrana údajov

Nezabúdajte ani na ochranu osobných údajov vašich zákazníkov. Viete. aké povinnosti ohľadom GDPR majú prevádzkovatelia e-shopov? Viete, kedy môžete použiť e-mailovú adresu zákazníka pre zasielanie reklamy? Je dôležité, aby ste svojich zákazníkov informovali predovšetkým o tom, aké údaje od nich získavate, prečo a komu budú poskytnuté.


Natália Várošová
Obrázky: Unsplash (Jason Goodman, RoseBox, Jake Nebov)