Aj nepočujúci môžu dostať grant na rozbeh podnikania

Nadačný fond Slovak Telekom v Nadácii Pontis otvára grantový program Hľadáme ďalší zmysel – Pre Podnikanie. Ten už piaty rok pomáha nepočujúcim realizovať sny o zamestnaní, v ktorom by sa našli.

Grantový program vyhlasuje spoločnosť Slovak Telekom, a. s. v spolupráci s Nadáciou Pontis. Z Nadačného fondu Slovak Telekom v Nadácii Pontis bude na podporu zamestnanosti ľudí so sluchovým postihnutím v marci 2012 prerozdelených minimálne 30.000 eúr.

Cieľom grantového programu je podporením vzdelávania, poskytnutím poradenstva a priamej finančnej podpory na počiatočný rozbeh podnikania pomôcť nepočujúcim stať sa samostatne zárobkovo činnými osobami.

Program je určený pre ľudí so sluchovým postihnutím vo veku 18-55 rokov, ktorí ovládajú posunkový jazyk a chcú rozbehnúť vlastné podnikateľské aktivity.

Viac informácií nájdete na stránke Nadácie Pontis.


ek, pontis