Ocitli ste sa v situácii, keď potrebujete úradný preklad?

Čas od času sa pravdepodobne každý z nás stretne s obyčajným prekladom, s ktorým si dokáže poradiť sám alebo mu pomôže partner, partnerka či kolega v práci. Ťažšie je to ale v takom prípade, keď potrebujeme preklad úradného dokumentu, ktorý obsahuje odbornú terminológiu. Úradný preklad alebo inak nazývaný aj súdny preklad by sme mali prenechať odborníkom, pre ktorých sú takéto preklady denným „chlebíčkom“.


Úradný preklad. Aké sú jeho náležitosti?

Už vyššie sme spomenuli, že úradný preklad sa líši od bežného prekladu práve tým, že obsahuje odbornú terminológiu a používame ho v úradnom styku. Preto je veľmi dôležité, aby bol tento preklad stopercentný a bezchybný.

Možno nikdy v živote nebudeme musieť riešiť otázku úradného prekladu a možno áno. To vopred nevie nikto z nás. Nie je však na škodu vedieť, čo by mal každý úradný preklad obsahovať a kedy ho zvykneme potrebovať.

Úradný alebo súdny preklad musí byť preložený prekladateľom, ktorý má oprávnenie na preklad úradných dokumentov. Súčasťou úradného prekladu je originál úradného dokumentu, preklad originálu a vyhlásenie prekladateľa – tzv. doložka k úradnému prekladu.

Štúdium v zahraničí, sobáš v cudzine? Nezabudnite na potrebný preklad úradných dokumentov

Toto sú práve tie okamihy v našom živote, keď sa bez úradného prekladu do angličtiny rozhodne nezaobídeme. Úradný preklad budeme potrebovať aj v iných prípadoch, napríklad pri kúpe auta v zahraničí a jeho následnom prihlásení na polícii alebo v prípade práce mimo územia SR.

Vtedy sa treba obrátiť na úradných prekladateľov, ktorí vám požadované dokumenty preložia profesionálne, za prijateľné ceny a v dohodnutom termíne. Samozrejme, záleží aj od množstva a náročnosti prekladaných dokumentov.


Zdroj obrázka:pathdoc / Shutterstock.com