PF 2021

Nemá zmysel znovu a znovu opakovať, čo toto bolo za rok. Pozerajme sa radšej spolu s nádejou na ten ďalší..


Ďakujeme za priazeň a želáme krásne sviatky, veľa zdravia, šťastia a úspechov v roku 2021.


Andrea Orgoníková
,
Miro Kubis,
Erik Kubička