Podnikatelia môžu získať financie ľahšie aj vďaka EIF

Ako môžem získať financovanie pre moje podnikanie? Toto je úplne najčastejšia otázka, ktorú portál malepodnikanie.sk dostáva od svojho vzniku. V rôznych článkoch a odpovediach sme sa vás snažili v tejto problematike zorientovať. Dnes prinášame prehľad aktuálnych možností financovania prostredníctvom slovenských bánk.

Klasické podnikateľské úvery môžete u nás reálne vybaviť v piatich bankách (VÚB banka, Slovenská sporiteľňa, UniCredit bank, OTP a ČSOB). Vo svojom článku na SZČO portáli o možnostiach v týchto inštitúciách informuje Filip Švantner. Článok uzatvára konštatovaním, že „podľa nastavených kritérií je najvýhodnejšie žiadať o úver v Slovenskej sporiteľni alebo v ČSOB.”

Najmä ponuka ČSOB je pre malých podnikateľov zaujímavá. Vďaka zmluvám v rámci Programu konkurencieschopnosť a inovácie (CIP) medzi ČSOB a Európskym investičným fondom (EIF) sa znížili požiadavky na podnikateľov a tak úver môže získať aj ten, kto doteraz požiadavky nespĺňal. Vďaka poskytnutej záruke zo strany EÚ sú teraz podnikateľské úvery dostupnejšie pre širší okruh podnikateľov.

Podnikatelia môžu v porovnaní so štandardnými typmi úverov získať lepšiu úrokovú sadzbu  a  vyšší  limit  na  úveroch  krytých  EIF. Program na  mikroúvery s limitom  do 25 000 eur je určený podnikom s menej ako 10 zamestnancami, ktorých ročný obchodný obrat alebo majetok je nižší ako 2 milióny eur. Program pre úvery s limitom do 165 000 eur môžu využiť podniky s maximálnym počtom zamestnancov 250 a obchodným obratom za rok nižším ako 50 miliónov eur. V rámci týchto programov je vyčlenených pre nové úvery až 139 miliónov eur.

Komentár hlavného ekonóma banky k dôležitosti menších podnikov s krátkym vysvetlením problematiky ich financovania nájdete tu.

ek