Podpora podnikania, inovácií a výskumu – Enterprise Europe Network

Z našej sekcie Zaujímavé linky vyberáme tie najzaujímavejšie a najdôležitejšie. Dnes vám chceme priblížiť iniciatívu EÚ Enterprise Europe Network, ktorá poskytuje komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Aj vám sa niekedy zdá, že prístup k prostriedkom na začatie alebo rozvoj podnikania je komplikovaný alebo nedostatočný? Využitie celoeurópskej siete poradenstva a podpory podnikania v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network (EEN), ktorá má zastúpenie aj u nás, môže byť ďalšou pomocou.

Malé podniky, najmä vo svojich počiatočných fázach často nemajú zdroje na sledovanie rôznych druhov pomoci, ktoré im môžu poskytnúť programy EÚ. Tieto podniky tiež nie sú vždy schopné v plnej miere zhodnotiť inovatívny a trhový potenciál svojich výrobkov alebo preskúmať podnikateľské možnosti, najmä v oblastiach, ktoré dobre nepoznajú. EEN túto medzeru vypĺňa. S viac ako 500 kontaktnými miestami a takmer 4.000 skúsenými pracovníkmi je najväčšou sieťou v Európe v oblasti poskytovania odborného poradenstva a podnikateľských služieb.

Na Slovensku je reprezentovaná projektom BISS Slovakia (Business and Innovation Support Services in Slovakia), ktorý bol pripravený partnermi predchádzajúcich európskych iniciatív na podporu podnikania - Euro info centier (EIC) a inovácií - Centier na prenos inovácií (IRC) v spolupráci s internetovým portálom EurActiv.sk.

O službách EEN Slovensko sa dozviete na internetových stránkach v slovenskom jazyku. Ak ovládate cudzie jazyky, máte výhodu a zorientovať sa v možnostiach prezentovaných na tomto webe a využívať ich môžete aj sami. Patria k nim napríklad aj možnosti financovania podnikania, inovácií a výskumu prostredníctvom iných ako štrukturálnych fondov EÚ, ktoré sú administrované národnými vládnymi inštitúciami. K najzaujímavejším patria tzv. komunitárne fondy EÚ. Ide o programy medzinárodných partnerstiev čerpajúce financie zo spoločného programového rozpočtu s centralizovaným riadením a hodnotením projektov v Európskej komisii.

Portál malepodnikanie.sk vám bude v budúcnosti prinášať viac informácií o aktivitách a príležitostiach v rámci Enteprise Europe Network.

 

ek, mk