Poistenie podnikateľských priestorov - na čo si dať pozor?

Pracujete ako súkromný lekár alebo architekt, máte obchod, alebo vlastníte priestory na podnikanie? Vplyv klimatických zmien je zjavný. Povodne spôsobené lokálnymi búrkami, výpadky elektriny, poškodenie strojov či krádež. Stať sa môže naozaj čokoľvek. Poistenie môže v takýchto prípadoch zabezpečiť nejakú finančnú náhradu - akú? To závisí od kvality a typu poistenia. Okrem bývania sa tieto udalosti týkajú aj podnikania.

(Nielen) pri podnikaní môžu akékoľvek nečakané takéto škody spôsobiť vážne existenčné problémy. Predchádzať takým následkom a zabezpečiť podnikanie si môžete vhodným poistením.

Poistenie pre podnikateľov

Ak si chcete poistiť vaše podnikanie, treba si uvedomiť, čo všetko chcete poistiť, čo všetko bude mať poistené, čo bude kryt' poistenie a za akú sumu.

Poisťovne ponúkajú rôzne balíky, z ktorých si môžete, ako podnikateľ vybrať z hotových balíkov. Buď si vyberiete iba základné poistenie alebo si k nim prípadne priplatíte aj rôzne ďalšie pripoistenia, ako napríklad poistenie nehnuteľnosti, alebo riziká, pred ktorými chce byť chránený.

Podnikatelia si vsak najčastejšie poisťujú svoj majetok – hnuteľný aj nehnuteľný, stroje a zariadenia, zásoby a prevádzkovú zodpovednosť.

Poistenie majetku

Poistenie majetku zahŕňa škody na zariadení prevádzky a tu spadá nábytok, výpočtová technika, tlačiarne, výrobné stroje, zásoby: teda všetky hnuteľné veci nachádzajúce sa v podnikateľských priestoroch a dajú sa poistiť na jednu poistnú sumu.

Tip: Prečítajte si aký je rozdiel medzi poistením domácnosti a nehnuteľnosti.

Poisťovne zväčša poisťujú podnikateľa pred rizikom živlu. Avšak základný balík chráni majetok spravidla iba pred požiarom, výbuchom, úderom blesku a pred pádom lietadla. Ak sa obávate povodne či záplav alebo vody unikajúcej napríklad z prasknutého potrubia, musíte sa pripoistiť.

Pripoistenia k poisteniu majetku

Rovnako dôležité je rozšírenie rozsahu poistného krytia pri poistení majetku. Prevažne ide o:

● škody na stavebných súčastiach, vandalizmus

● spätné vystúpenie vody z kanalizácie,

● cennosti v trezore či pri preprave,

● umelecké predmety a podobne.

Na čo si dávať pozor

● Poistenie podnikateľa sa vzťahuje iba na majetok či zodpovednosť za škody, ktoré súvisia s jeho podnikaním – poistené sú teda obchodné alebo prevádzkové priestory, ale nie súkromná domácnosť.

● Pri výbere poistenia dbajte na rozsah poistného krytia a nie výšku poistného.

● Dôkladne si preštudujte poistné podmienky pred uzavretím poistenia, ešte predtým ako zmluvu podpíšete.

● Zvážte riziká, ktoré vašej nehnuteľnosti alebo majetku reálne hrozia. Je zbytočné platiť vysoké poistné za poistenie, kvôli riziku, ktoré vám vôbec nehrozí. Aj na to by ste mali myslieť pri kúpe nehnuteľnosti.

● Nezabúdajte si všímať tiež poistné sumy, sadzby a výšku ročného poistného. Do zmluvy k poisteniu nehnuteľnosti je tiež potrebné zapísať zoznam vecí, ktorých sa má týkať pripoistenie.

● Ako poistník ste povinný uvádzať pravdivé údaje a stanoviť také poistné sumy, ktoré zodpovedajú realite.

Tip: Začínate podnikať a rozmýšľate o kúpe nehnuteľnosti pre vaše podnikanie? Prečítajte si, či sa v dnešnej dobe ešte kúpa nehnuteľnosti oplatí.


Obrázky: Pixabay a Pixabay