Poznáte slovenského výskumníka v oblasti elektromagnetizmu Štefana Aniána Jedlíka?

Na Slovensku sa narodilo veľa významných osobností, ktoré obohatili svet poznatkami, vynálezmi, či skúsenosťami. Často ani nevieme, že pochádzali zo Slovenska. Jeden z vážených fyzikov svojej doby bol aj Štefan Anián Jedlík.

Kto je to Štefan Anián Jedlík?

Tento pán bol fyzik. Narodil sa 11. januára v roku 1800 a zomrel 13. decembra v roku 1895. Vyrastal v Maďarskom prostredí, narodil sa na území dnešného Slovenska v Zemnom a jedného času pôsobil v Bratislave.

Štúdium

Študoval Gymnázium v Trnave od roku 1810-1813 a pokračoval v Bratislave od roku 1814 až do roku 1817. Neskôr vstúpil do benediktínskeho rádu a pokračoval v štúdiu na rádovom lýceu až do roku 1820. Do roku 1825 študoval v Pannohalme teológiu. Počas toho sa mu podarilo získať doktorát z filozofie na piešťanskej univerzite.

Od roku 1825 bol vysvetený za kňaza, no celý život pôsobil ako profesor fyziky. Vyučoval až kým nedovŕšil 78 rokov. Svoj dôchodok prežil v rádovom dome benediktínov.

Čo dokázal?

Bol známy ako aktívny experimentálny fyzik a konštruktér prístrojov a svojimi výsledkami sa najmä pri skúmaní elektromagnetických javov vytiahol až ku najvýznamnejším vedcom 19. storočia.

O svojich experimentoch publikoval len veľmi málo a veľká časť jeho vynálezov, bola skonštruovaná len ako demonštračná pomôcka. Práve vďaka tomu boli jeho objavy častokrát prehliadnuté.

Publikoval aj súbor spisov o svojich pokusoch z fyziky. Niektoré sa týkali elektriny (dnes by určite používal aj transformátory), iné eletromagnetizmu. Objavil principiálnu možnosť premeny elektrickej energie na mechanickú a zostrojil aj malý elektromotor, ktorý nazval elektromagnetický rotor.

Model elektromotora

Už v rokoch 1827-1829 skonštruoval ako prvý na svete model elektromotora. Pevnú aj otáčaciu časť tvorili elektromagnety. Znamená to, že mal veľký prínos pre teóriu elektromagnetizmu.

Venoval sa aj skladaniu galvanických článkov a akumulátorov. Aplikoval pri nich niekoľko pôvodných konštrukčných prvkov. Jeho batérie leydenských fliaš boli prístrojmi na výrobu elektrických iskier obrovských dĺžok. V nich využil aj zapojenie, ktoré fungovalo na princípe multiplikácie. Ten sa využíva dodnes napríklad aj v technike vysokých napätí.

Málokto vie, že medzi jeho skoré vynálezy patrí aj prístroj na výrobu sódovej vody. Toto zariadenie sa stalo základom prvého takto zameraného podniku, ktorý sa nachádzal v Uhorsku . A tak sa tento jeho vynález stal jediným, ktorý si našiel uplatnenie ešte počas jeho života.

Ďalšie významné osobnosti zo Slovenska, ktoré sa venovali týmto prístrojom, javom:

Jozef Murgaš - rádiotelegrafia

Jozef Karol Hell - čerpací stroj

Štefan Banič - vynálezca padáku

Dušan Samo Jurkovič - priekopník montovaných domov

Matej Bel - slovenský polyhistor

Jozef Maximilián Petzval - optika

Maximilián Hell - vedec, astronóm

Aurel Stodola - parné a plynové turbíny

Záver

Na Slovensku sme mali a stále máme veľké množstvo šikovných a vplyvných ľudí, ktorí neustále dokazujú, že Slovensko je vyspelá krajina.

Dnes je po Jedlíkovi pomenovaná známa Jedlíková ulica v centre Bratislavy kolmo na Obchodnú ulicu. Paradoxne sa na nej nachádza vietnamský trh s oblečením.


Obrázok: Pixabay