Pozvánka: Deň vidieka Žilinského kraja

Žilinský samosprávny kraj Vás pozýva na 3. ročník podujatia „Deň vidieka Žilinského kraja 2011“, ktorý sa uskutoční dňa 11. septembra 2011 v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke v prekrásnom prostredí Chránenej krajinnej oblasti Kysuce.

Deň vidieka Žilinského kraja 2011 je určený pre laickú a odbornú verejnosť a je spojený s prehliadkou múzea, sprievodnými akciami a bohatým kultúrnym programom.

Pre odbornú verejnosť je v nedeľu 11. septembra 2011 pripravený workshop na tému vidiek, jeho priestor, produkt a predaj. Odborné prednášky budú zamerané na:

  • podmienky výroby a predaja potravín konečnému spotrebiteľovi, ako i marketingové nástroje na jeho podporu,
  • protipovodňové opatrenia v krajine ako i zlepšovanie kvality životného prostredia a podpora rozvoja vidieka v Žilinskom samosprávnom kraji.

Pre širokú laickú verejnosť budú okrem pestrého kultúrneho programu, ktorý zabezpečí Folklórna skupina Staškovanka a Divadelný súbor Staškovan, pripravené zaujímavé akcie:

  • kuchyňa starých materí - pečenie kapustniakov, varenie kapustnice a ťahanie korbáčikov tradičným spôsobom,
  • ukážky prác žiakov stredných odborných škôl s drevom, kovom, ukážky cukrárskych výrobkov, aranžovania a dekorácií,
  • predvádzanie zvykov dlávenia kapusty,
  • Slávnostná svätá omša v kaplnke Panny Márie Ružencovej o 13:00 hod.

Vstupné na podujatie pre deti do 15 rokov je zdarma!

Viac informácií nájdete tu.

 

www.regionzilina.sk