Prečo si na prepravu nebezpečného tovaru netrúfne hocikto?

Prepravovať nebezpečné veci znamená niesť so sebou riziko nebezpečného výbuchu alebo požiaru na cestách. Ako to funguje na Slovensku, prečo sa do toho prepravné spoločnosti boja ísť a ako tieto veci zaisťuje dobrá kamiónová preprava? Poďte sa s nami pozrieť na to, ako môžete pri preprave takéhoto tovaru využiť existujúce a spoľahlivé riešenia aj pre tie najnáročnejšie situácie.

S prepravou nebezpečného tovaru vám u nás pomôže len minimum prepravných spoločností

Na trhu je niekoľko dobrých prepravných spoločností, no len minimum z nich sa zaoberá aj prepravou nebezpečného tovaru. Firma ELUMA Trans je na tom inak, okrem klasickej medzinárodnej prepravy zaisťuje aj náročnejšie špecifické požiadavky zákazníkov.

Napríklad, ak ide o prepravu nebezpečného tovaru. Veci, ktoré by pri nesprávnej manipulácii mohli, ale zároveň nemali ohroziť život a zdravie ľudí, rastlín a živočíchov, ako plyny, žieraviny či výbušné látky, s ktorými manipuláciu a presun povoľuje Európska dohoda o preprave nebezpečného tovaru.

Ďalej môže ísť o mimoriadne ťažký náklad, prípadne si tovar vyžaduje špecifické podmienky, a to v chlade alebo mraze. Spoločnosť však zabezpečuje aj takúto možnosť prepravy tovaru, a preto má k dispozícii vozový park.

V súlade so všetkými podmienkami

ELUMA Trans zabezpečuje, aby bola akákoľvek preprava v súlade so všetkými podmienkami a vyhovujúca pre ktoréhokoľvek zákazníka. V rámci kamiónovej prepravy majú k dispozícii dodávky s nosnosťou od 3,5 až do 24 ton. Prepravná spoločnosť navyše reaguje rýchlo a flexibilne do 15 minút aj mimo pracovnej doby a má na to vyškolených špeditérov.

Zákon o cestnej doprave ukladá účastníkom alebo prepravcom nebezpečných vecí absolvovať školenie ADR. Z tohto im potom vyplývajú určité práva a povinnosti, ktoré sú v rámci bezpečnosti povinní dodržiavať, nakoľko ide o mimoriadne náročnú prepravu.

U nás nemáte dôvod na žiadne obavy

Pri preprave nebezpečného tovaru hrozí aj výbuch, požiar, alebo je nebezpečenstvo závislé od druhu látky, ktorú dopravca preváža.

V rámci tohto zvýšeného rizika si ju veľa prepravných spoločností netrúfa vôbec realizovať. Po absolvovaní školenia a dodržiavaní pravidiel však nie je dôvod na akékoľvek obavy. Platí to aj vtedy, ak si viete vybrať tú správnu prepravnú spoločnosť, ktorá sa o takto prepravovaný materiál postará do najmenšieho detailu a až do momentu doručenia na požadované miesto.