Predstavujeme portál malepodnikanie.sk – Online poradňa

V sérii článkov o portáli Vám budeme pravidelne prinášať podrobnejšie informácie o jeho funkciách, spolupracovníkoch, používateľoch, dôležitých udalostiach a podobne. Nie je náhodou, že začíname Online poradňou, ktorú považujeme za jednu z najdôležitejších častí.

Prostredníctvom Online poradne máte možnosť individualizovaného poradenstva v šiestich hlavných oblastiach: podnikanie a riadenie, ekonomika, marketing, plánovanie a riadenie projektov, financovanie a fondy EÚ a komunikácia, organizácia a inovácie. Je dobré rozmyslieť si pred tým, ako pošlete svoju otázku, do ktorej oblasti sa táto otázka najviac hodí. Môžete si tiež pozrieť otázky a odpovede, ktoré už boli publikované, aby ste sa presvedčili, či Vaša otázka už nebola zodpovedaná. Často kladené otázky budeme postupne umiestňovať do príslušnej časti Knižnice. Na vyhľadávanie (nielen) v Online poradni tiež slúži vyhľadávacia funkcia v pravom hornom rohu titulnej strany.

Postup zadávania otázky je jednoduchý. Po prvé je potrebná registrácia a po druhé prihlásenie zvolenými prihlasovacími údajmi. Následne si vyberiete príslušnú oblasť a kliknete na ňu. Otvorí sa Vám príslušná téma so zoznamom už pridaných otázok. Pod týmto zoznamom nájdete tlačidlo Nová otázka. Po jeho stlačení sa objaví jednoduchý formulár, do ktorého vložíte nadpis (snažte sa o jeho čo najvýstižnejšiu a zároveň stručnú formuláciu) a samotný text otázky. Po odoslaní otázky (tlačidlo Odoslať) sa na obrazovke objaví informácia, že otázka bude zodpovedaná do jedného týždňa. O zodpovedaní otázky budete informovaní emailom.

Aj keď sa vyskytnú prípady, kedy s používateľmi komunikujeme prostredníctvom emailu (tento spôsob považujeme za podporný v prípade, že Vám chceme doposlať veľmi špecifické informácie týkajúce sa Vášho dotazu) alebo kontaktného formulára (ktorý slúži skôr ako komunikačné médium ak máte otázky ohľadne fungovania portálu alebo rôzne nejasnosti organizačného charakteru), odporúčame v prípade otázok používať Online poradňu.

Dôvodov pre toto odporúčanie je niekoľko. Prvý je, že by sme radi čo najskôr vybudovali rozsiahlu bázu poznatkov prístupnú všetkým zaregistrovaným podnikateľom. Takto vzrastie nielen informačná hodnota portálu, ale vytvoria sa aj podmienky pre rast počtu jeho používateľov a následný rozvoj jeho funkcií a služieb. Okrem toho je z hľadiska efektivity poradenských aktivít lepšie, keď odpoveď zverejníme, aby sme sa vyhli nutnosti opätovného zasielania tých istých alebo podobných informácií. Namiesto toho môžeme náš čas venovať zlepšovaniu služieb pre Vás. Posledným dôvodom sú administratívne záležitosti. Keďže je náš projekt financovaný z grantu, musíme našu činnosť vykazovať. Spôsob preukázania on-line komunikácie priamo na stránke je z tohto pohľadu najčistejší a najprehľadnejší.

A ešte jedna poznámka na záver. Ak nie ste úplne spokojní s našimi odpoveďami, neváhajte položiť doplňujúcu otázku prípadne nás kontaktovať cez email, kontaktný formulár alebo našu fan stránku na Facebooku.

ek