Predstavujeme portál malepodnikanie.sk – Knižnica

Pokračujeme v sérii článkov predstavujúcich náš portál. Dnes sa zameriame na Knižnicu.

Ambíciou tejto časti portálu je poskytnúť malým a začínajúcim podnikateľom akýsi základný balík informácií o podnikaní. V ankete, ktorá prebiehala v prvom mesiaci fungovania portálu, ste zvolili za najlepšiu časť Začiatky podnikania. Sme radi, že Vás táto sekcia zaujala, pretože obsahuje nielen praktické informácie o tom, ako začať podnikať z hľadiska administratívy, ale pokúša sa Vás zorientovať hlavne v tom, ako si vybrať tú správnu oblasť podnikania. Toto býva najväčším problémom pre ľudí rozmýšľajúcich o začatí podnikania, ale aj najčastejšou príčinou úspechu alebo neúspechu v podnikaní.

Aj ďalšie časti Knižnice obsahujú dôležité informácie. Niektoré z nich nadobudnú väčšiu hodnotu až po naštartovaní biznisu. Sami ste však zistili, že bez schopnosti napísať podnikateľský plán a základného prehľadu v oblasti marketingu a financií dnes už vlastne ani biznis naštartovať nejde.

Ako budú Vaše podnikateľské aktivity pokračovať, budú pribúdať aj náročnejšie projekty, ktoré sa budete musieť naučiť správne riadiť. Hoci je dôraz na administratívne a ekonomické záležitosti podnikania na Slovensku prirodzený z viacerých dôvodov – prebyrokratizovaný systém, hrozba sankcií, snaha mať veci v poriadku a pod kontrolou atď. – postupom času sa ukáže, že to najdôležitejšie je schopnosť získať a udržať si zákazníkov. Zjednodušene povedané – keď ich nemáte, nie je čo účtovať. Preto veríme, že Vám budú nápomocné hlavne časti Marketing a Plánovanie a riadenie projektov.

Sme si vedomí, že naša snaha o stručnosť a jednoduchosť môže mať aj svoje nevýhody. Dvojnásobne to platí pri náročnejších témach, ktoré môžete začať vnímať až v neskorších fázach podnikania. Naša rada týkajúca sa Knižnice (a to nielen častí s pokročilejšími informáciami ako napr. Komunikácia, organizácia a inovácie) preto je: ak nebudete niečomu rozumieť, alebo budete potrebovať doplňujúce informácie, neváhajte sa na nás obrátiť prostredníctvom Online poradne, emailu, kontaktného formulára alebo nám napíšte na našu stránku na Facebooku.

Už tento mesiac začneme postupne napĺňať aj poslednú sekciu Knižnice – Často kladené otázky. V nej budeme prehľadne zaraďovať témy, otázky a odpovede, ktoré Vás najviac zaujímajú.

ek