Priebehové meranie odberu elektriny: efektívna cesta, ako ušetriť financie

Existuje veľa rôznych spôsobov, ako podnikatelia môžu znížiť spotrebu energie vo svojej firme. Je síce dobré podniknúť drobné kroky v podobe výmeny spotrebičov za ekologickejšie, no základom by malo byť poznanie detailného priebehu spotreby. V prípade, ak spotrebiteľ poskytne svojmu dodávateľovi nie jednorazové koncoročné sumárne vyhodnotenie, ale priebehové meranie elektriny, môže získať nielen cenu optimalizovanú jeho odberovej krivke, ale i dôležité vstupy pre prípadnú optimalizáciu spotreby a nastavenie distribučných parametrov pre fakturáciu. Ako priebehové meranie funguje a akým spôsobom na ňom môžete ušetriť.

Čo je priebehové meranie odberu elektriny?

Aby ste mali prehľad o aktuálnej, alebo dennej spotrebe elektrickej energie, potrebujete ju priebežne merať a zaznamenávať prostredníctvom tzv. inteligentného meracieho systému.

Pri tomto meraní sú obvykle každých 15 min. ukladané údaje o spotrebe, ktoré sú následne diaľkovo odosielané do centra distribučnej spoločnosti. Vďaka časovému záznamu spotreby, môžete priebežne vyhodnocovať vašu spotrebu, porovnávať si ju a získavať z neho dôležité informácie. Interval pre zber a spracovanie nameraných údajov je jeden mesiac, kedy prichádza k diaľkovému odpočtu a následne je zrealizované vyhodnotenie odberu z hľadiska distribučných nákladov..

Prečo je dôležité poznať priebehové meranie odberu elektriny?

Z ekonomického hľadiska potrebuje obchodník s energiou nakúpiť zhruba toľko elektrickej energie, koľko predá. Je dôležité predpokladať, akú budúcu spotrebu bude mať jeho zákazník. Je teda zrejmé, že ak sa predpovedaná spotreba zákazníka blíži k reálnej hodnote, má to značný vplyv aj na vstupné náklady dodávateľa energie.

Keďže náklady na nákup energie sú rozhodujúce pri cenotvorbe, obchodník potrebuje poznať čo najpresnejšie poznať odberový diagram zákazníka. Na základe poznatkov z analýzy diagramu, môže predávajúci presnejšie predikovať ako sa odber daného zákazníka prejaví na celkovom priebehu odberu všetkých jeho zákazníkov a umožní mu to tak pripraviť mu výhodnú cenovú ponuku.

Poskytnutie údajov o priebehovom meraní

Priebeh spotreby sa dá jednoducho zistiť aj cez elektronický portál, do ktorého sa dostanete po vytvorení zmluvy s distribútorom. Tieto údaje si zákazník vie stiahnuť a poskytnúť svojmu obchodníkovi na nacenenie. Dobrý obchodník si vyslovene vypýta výsledky priebehového merania, aby minimalizoval riziká a dokázal zákazníkovi dať čo najlepšiu ponuku. Spoločnosť ELGAS takto svojim klientom na individuálnej úrovni pomáha nielen minimalizovať náklady prostredníctvom optimálne stanovenej ceny elektriny, ale zároveň ponúka zákazníkom aj analýzu distribučných nákladov s výsledným odporúčaním na možnosti ako ich znížiť.

V dnešnej dobe nie je zriedkavým javom, že nás oslovujú obchodníci s elektrickou energiou, ktorí síce ponúkajú lacné možnosti dodávky elektriny, ale nemusia byť ekonomicky najvýhodnejšie. Zvoľte si správneho dodávateľa, aby vám na základe poskytnutých údajov z priebehového merania, dokázal zrealizovať nákup elektrickej energie za výhodnejších podmienok a zohľadnil ich v koncovej cene pre vás.


Zdroj obrázka: Elgas