Portál malepodnikanie.sk – pripravujeme...

Radi by sme Vás informovali o tom, čo pre Vás pripravujeme v nadchádzajúcom období. Je toho veľa, a preto veríme, že nám zachováte priazeň.

Z obsahového hľadiska pripravujeme zaujímavý článok o podnikaní z domu. Na základe Vašich podnetov tiež pripravujeme sekciu zaujímavé linky. Jej spusteniu bude predchádzať článok v Novinkách. Naplánované je rokovanie s TASR týkajúce sa výberu a vzhľadu správ pre náš portál, aby ste dostávali čo najzaujímavejšie a najprehľadnejšie správy týkajúce sa podnikania z viacerých zdrojov. Tento mesiac začneme dopĺňať aj poslednú časť Knižnice – Často kladené otázky.

S TASR spolupracujeme i na propagácii nášho portálu. V druhej polovici roka bude v médiách zverejnených niekoľko článkov o našej činnosti. Tento týždeň pripravujeme v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom reportáž v Televízii Trenčín. Vstupujeme aj do rokovaní o propagácii projektu so samosprávnymi krajmi, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a ďalšími partnermi.

Ďalej sa tešíme na Vaše otázky, podnety a hlasovanie v našej novej ankete...

ek