Projekt REGIONFEMME: podpora podnikania žien

Dane, sociálne zabezpečenie SZČO, dôchodkové poistenie a dôchodky v Rakúsku – to je téma 13. seminára projektu REGIONFEMME pre ŽENY, podnikateľky, začínajúce podnikateľky, SZČO, manažérky, konateľky, ktoré majú záujem začať podnikať alebo rozšíriť svoje podnikanie do Rakúska.

V spolupráci s Hospodárskou komorou Viedeň zorganizovala v rámci projektu REGIONFEMME Bratislavská regionálna komora SOPK seminár pre podnikateľky, začínajúce podnikateľky, SZČO, manažérky, konateľky zameraný na dane, sociálne zabezpečenie a dôchodky v Rakúsku.

Témy seminára:

Daňový systém v Rakúsku

  • Daň z príjmom fyzických osôb
  • Daň z príjmom právnických osôb
  • Problematika dvojitého zdanenia

Sociálne poistenie, nemocenské poistenie

  • Sociálne poistenie (FO)
  • Sociálne poistenie (PO)
  • Nemocenské poistenie

Dôchodkové poistenie, dôchodky

Prednášateľmi budú odborníci na dané témy z Rakúska. Seminár sa koná 11. 5. 2012 o 10.00 hod. v sídle Bratislavskej reionálnej komory SOPK na Jašíkovej 6 v Bratislave.

Seminár je bezplatný a organizátor poskytuje okrem materiálov aj tlmočenie a občerstvenie.

Uzávierka prihlášok je 7. 5. 2012. Viac informácií nájdete tu.

Projekt je financovaný z EFRR a národných zdrojov financovania.

 

www.regionfemme.eu