Reklama na internete nie je o peniazoch, ale o správnom cielení

Môže mať väčší dosah a úspech internetová reklama s rozpočtom povedzme 1000 eur než tá s rozpočtom napríklad 5000 eur? Môže. Na internetových reklamných kampaniach je totiž čarovné to, že o úspechu nemusia rozhodnúť len finančné možnosti. Samozrejme, tí s väčším rozpočtom majú aj viac šancí na úspech, no nedokážu to bez šikovnosti. A zase, ak nemáte toľko peňazí, ale máte intelekt a schopnosť zorientovať sa, môžete uspieť.

Správny kanál

Či už máte na kampaň 1000 eur alebo 5000 eur, musíte si na začiatku vybrať, aké kanály a nástroje využijete. Úspešná reklama na internete je vo veľkej miere aj o výbere správneho kanálu. Pri inzerovaní vo webovom priestore môžete využiť kanály ako Google, YouTube, Facebook, Instagram, ďalej je to inzercia na cenových porovnávačoch a taktiež SEO, čiže optimalizácia pre vyhľadávače. Absolútnym základom je Google.

Google je o správnom cielení

Avšak, práve reklama na Google je učebnicovým príkladom a ukážkou, aké dôležité je správne cielenie a segmentácia zákazníkov. Práve tieto atribúty sú kľúčovým faktorom úspechu a toho, či sa rozpočet na kampaň efektívne využije. Google vykoná denne viac než 3,5 miliardy vyhľadávaní a ak to veľmi zjednodušíme, úlohou vašej kampane by malo byť, aby sa vaše produkty a služby zobrazili pri vyhľadávaní potenciálnemu zákazníkovi ako prvé. Znie to jednoducho, realizácia je o niečo náročnejšia.

Ako inzerovať na Google?

Tzv. služba Google Ads (Google reklamy) ponúka hneď niekoľko základných možností. Sú nimi textová reklama pri vyhľadávaní, čiže zaradenie vášho produktu či služby navrch zoznamu pri vyhľadávaní. Príklad – máte kaderníctvo v Petržalke. Ak si zaplatíte takúto reklamu a niekto si na Google bude hľadať kaderníctvo v Petržalke, zobrazí sa to vaše ako prvé. Ďalšími možnosťami sú obrázky s odkazom na vaše produkty/služby, inzercia vo videách na YouTube i tzv. bannerová reklama, ktorá sa zobrazuje na partnerských weboch. Možností je veľa, no kľúčom k úspechu je správne zacielenie reklamy, využitie pre vás vhodných nástrojov a maximálne využitie dostupného rozpočtu.


Zdroj obrázka: everything possible / Shutterstock.com