Podnikatelia sa môžu opäť uchádzať o granty na inovácie

Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja. Cieľom pomoci je zvýšenie konkurencieschopnosti priemyslu a služieb podporou za…

2012-09-17 10:01:05.599939 | zobraziť celú novinku

Podnikatelia dostanú peniaze na nové miesta

Prvý balík presunutých eurofondov pôjde na podporu zamestnávania mladých v nákladnej a verejnej doprave. Okrem miest v doprave chce štát sumou 70 miliónov eur podporiť vznik takmer 15.000 pracovných miest aj vo verejnej správe a v malých a stredných podnikoch. Prácu v doprave by si v proj…

2012-09-10 14:25:50.424377 | zobraziť celú novinku

Projekt Regionfemme podporuje podnikanie žien

Projekt Regionfemme je zameraný na podporu podnikania žien, cezhraničnú spoluprácu slovenských a rakúskych podnikateliek, zvýšenie manažérskych zručností žien. Účasť na aktivitách projektu je bezplatná. Hlavným realizátorom projektu je Bratislavská regionálna komora SOPK. Ženám podnikateľ…

2012-09-03 12:47:58.749453 | zobraziť celú novinku

PR servis: Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným

Zakladanie spoločnosti je proces, pri ktorom založíme nejakú obchodnú spoločnosť, napríklad s. r. o.. Priebeh založenia sro: spoločnosť s ručením obmedzeným sa zakladá spoločenskou zmluvou, ak spoločnosť zakladajú dve a viac osôb. Musí obsahovať overené podpisy zakladateľov. Zakladateľská …

2012-08-30 12:08:53.472415 | zobraziť celú novinku

PR servis: Založenie firmy

Založenie firmy prináša oproti podnikaniu na živnosť veľké množstvo výhod, okrem lepšej prestíže,  obmedzené ručenie vlastníkov spoločnosti. Teda vlastník spoločnosti neručí za záväzky celým svojím majetkom. Chcete začať podnikať, ale odrádzajú vás všetky náležitosti, ktoré treba predtým v…

2012-08-27 16:08:24.042191 | zobraziť celú novinku

PR servis: Daňové priznanie

Účtovníctvo je metóda evidencie hospodárskej činnosti prostredníctvom účtov, vnútorne usporiadaná sústava informácií a údajov v hodnotovom vyjadrení. Každá fyzická a právnická osoba musí mať zabezpečené vedenie účtovníctva. Kým fyzická osoba vedie len jednoduché účtovníctvo, právnická osob…

2012-08-24 11:53:17.7914 | zobraziť celú novinku

PR servis: Virtuálne sídlo

Využiť službu virtuálneho sídla pre spoločnosť vlastne znamená, že firma, ktorá si nemôže, alebo z rôznych dôvodov nechce založiť vlastné sídlo, využíva prenájom sídla, ktoré je k dispozícii na adrese, ktorú firma poskytujúca túto službu, ponúka. Takúto službu veľmi často využívajú podnika…

2012-08-23 11:49:10.56752 | zobraziť celú novinku

PR servis: Založenie spoločnosti

Čo predchádza založeniu spoločnosti? V prvom rade treba prepracovať dobrý nápad do podnikateľského zámeru, ktorého úlohou je pripraviť založenie, vznik a ďalší rozvoj nového podniku. Na začiatku sa je treba zamerať na vecne-technickú stránku, čo znamená, že treba  zvoliť vhodný predmet pod…

2012-08-22 22:55:11.971775 | zobraziť celú novinku

PR servis: Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným

Spoločnosť s ručením obmedzeným je spoločnosť, ktorá sa pokladá za kapitálovú, aj keď má niektoré prvky osobnej spoločnosti. Je zároveň prechodom od jednoduchých spoločností k zložitému mechanizmu kapitálovej spoločnosti, a to akciovej spoločnosti. Jej základné imanie tvoria vopred určené …

2012-08-21 23:08:02.091449 | zobraziť celú novinku

PR servis: Rýchle podnikanie

Potrebujete začať rýchlo podnikať? Dnes už nie je potrebné čakať na založenie spoločnosti 30 dní, dnes máte možnosť „rozbehnúť“ svoje podnikanie v priebehu niekoľkých hodín. Vďaka kúpe ready made firmy môžete podnikať už do 3 hodín od podpisu prevodných formulárov. A aké sú hlavné východy…

2012-08-20 09:14:11.048433 | zobraziť celú novinku

PR servis: Mzdy a personalistika

Jednou oblasťou, ktorá je v účtovníctve dôležitá je mzdové účtovníctvo. Čím sa zaoberá? Najdôležitejšou jej časťou sú mzdy a personalistika. Každá firma musí mať zabezpečenú aj túto časť vedenia účtovníctva, či už vnútri vo firme alebo prostredníctvom profesionálnej externej firmy, ktorú d…

2012-08-17 08:20:24.690993 | zobraziť celú novinku

PR servis: Ready made spoločnosť

Založenie spoločnosti môže byť proces veľmi zložitý, ale aj veľmi jednoduchý. Dnes je možné zakúpiť si ready made spoločnosť a začať podnikať v priebehu niekoľkých hodín. Takáto spoločnosť je pripravená k okamžitému predaju so všetkými právnymi dokumentami, dňom podpisu dokumentov je právo…

2012-08-15 11:23:38.294384 | zobraziť celú novinku