Tipy ako si vybaviť CE certifikáciu pre svoje výrobky

Predávate výrobky, no neviete o tom, že mnoho výrobkov podlieha zákonom a niektoré musia spĺňať podmienky nielen ohľadom kvality? Jedným z nich je aj označenie CE. Čo toto označenie znamená, ako ho získať a na aké produkty ho treba dať?

Aby ste mohli vaše produkty predávať na európskom trhu, musia mať označenie CE. V nasledujúcich riadkoch vám povieme, čo by ste o CE certifikácií mali vedieť.

Čo je CE certifikácia?

Označenie CE je ukazovateľom toho, že daný výrobok vyhovuje právnym predpisom EÚ, čím umožňuje voľný pohyb výrobkov na európskom trhu. Pripojením označenia CE na výrobok výrobca vyhlasuje súlad so všetkými právnymi požiadavkami na dosiahnutie označenia CE a tým si zabezpečuje oprávnenie predávať daný výrobok v celom EHP ako aj v Turecku, Islande, Nórsku a Lichtenštajnsku. To platí aj pre výrobky vyrobené v tretích krajinách, ktoré sa predávajú v EHP a v Turecku.

Kedy je označenie CE povinné?

Označenie CE je povinné u výrobkov, pre ktoré existujú špecifické podmienky EÚ, ktoré vyžadujú umiestnenie označenia CE. Pozor! Je zakázané umiestniť označenie CE na výrobky, pre ktoré špecifikácie EÚ neexistujú alebo produkt nevyžaduje umiestnenie označenia CE.

Na označenie CE certifikátom sa vzťahuje približne na 23 kategórií výrobkov, ako sú napríklad zdravotne nezávadné hračky, elektrovýrobky, tlakové zariadenie a nádoby, rádiové a telekomunikačné koncové zariadenia, rekreačné člny či výťahy. Značka znamená, že výrobok sa pred uvedením na trh posúdil a spĺňa požiadavky EÚ na bezpečnosť, zdravie a ochranu životného prostredia.

Akozískať označenie CE?

Na to aby ste zabezpečili označenie CE pre svoj výrobok nepotrebujete žiadnu licenciu ani oprávnenie. Ako postupovať pre získanie certifikátu? Ešte skôr, ako tak spravíte, musíte si vybaviť niekoľko náležitostí.

Tu je jednoduchý návod, ako získať CE certifikát:

1. Určte smernicu resp. smernice a harmonizované normy vzťahujúce sa na váš výrobok

2. Overte si požiadavky špecifické pre daný výrobok

3. Zistite si či je potrebné nezávislé posúdenie zhody notifikovaným orgánom

4. Otestujte výrobok a skontrolujte jeho zhodu

5. Vypracujte a majte k dispozícii požadovanú technickú dokumentáciu

6. Pripojte označenia CE k vášmu výrobku a vyhlásenie o zhode

Prečo sa oplatí mať označenie CE?

Označenie CE vám môže priniesť niekoľko výhod pri podnikaní. A to napríklad:

● Možnosť obchodovať v akejkoľvek krajine Európskeho trhu

● Jednoduchšie porovnávanie výrobkov pre zákazníkov

● Dôveryhodnosť výrobku

● Možnosť podnikania aj na zahraničnom trhu


Obrázky: Pixabay a Pixabay