Vaše dve percentá nevyjdú na zmar

Možnosť poukázania 2% z daní z príjmu pomáha každý rok zabezpečovať hodnotnejší život občanov Slovenska prostredníctvom podpory verejnoprospešných služieb poskytovaných organizáciami tretieho sektora. Nezisková organizácia CESTA z Nemšovej prevádzkujúca portál malepodnikanie.sk by sa s vami rada podelila o dôvody, prečo by ste mali tie vaše dve percentá poukázať práve jej..

Nezisková organizácia CESTA bola založená v roku 2003 za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb na podporu športu, regionálneho rozvoja a zamestnanosti. Jej zakladateľmi a spolupracovníkmi sú podnikatelia, manažéri, ekonómovia a pedagógovia, cieľom ktorých je odovzdávať prostredníctvom tejto organizácie svoje znalosti a skúsenosti tam, kde sú najviac potrebné.

Jednou z našich hlavných činností je podpora športu a rozvoj telesnej kultúry detí a mládeže. K tradičným a dlhodobým aktivitám v tejto oblasti patrí „Klub mladých hviezd“, v rámci ktorého podporujeme hokejové a tenisové talenty a spolupráca s majstrom Európy vo vodnom motorizme Michalom Košútom.

Rok 2011 sa však niesol hlavne v znamení rozbehu nášho doposiaľ najväčšieho projektu – celoslovenského portálu zameraného na informovanie a on-line poradenstvo pre malých podnikateľov www.malepodnikanie.sk.

Po podpise zmluvy o pridelení nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka, ktorý čiastočne kryje náklady na tento projekt a úvodných prípravných a propagačných aktivitách po celom Slovensku, sme odštartovali jeho prevádzku 1. júna 2011.

Už dnes môžeme konštatovať, že portál napĺňa svoje poslanie. Prostredníctvom Online poradne, emailu alebo kontaktného formulára sme odpovedali na viac než stovku otázok. V časti Novinky z portálu sme publikovali desiatky originálnych článkov, ktoré boli nápomocné úspešnému štartu alebo fungovaniu malých podnikov – tradičných pilierov ekonomík vo vyspelých krajinách. Ďalšie stovky článkov, študijných materiálov a zaujímavých odkazov sme sprostredkovali v častiach Knižnica, Podnikanie a Európska únia a Zaujímavé linky.

Aj preto si myslíme, že vaše dve percentá nevyjdú na zmar a budú v správnych rukách. Ak sa rozhodnete pre nás, ďalšie informácie k poukázaniu prostriedkov nájdete tu (List 2% 2012 a Vyhlásenie 2% 2012).

Ďakujeme za podporu a priazeň!


ek