Vedeli ste, že ADHD môže byť v podnikaní výhodou?

ADHD - teda porucha pozornosti s hyperaktivitou, je zdravotný stav, ktorý ovplyvňuje schopnosť človeka sústrediť sa, venovať niečomu dostatočnú pozornosť či ovládať svoje správanie. Lekári zvyčajne diagnostikujú tento stav v detstve, no niektorým ľudom je ADHD diagnostikovaná až v dospelosti.

Ak niekto trpí ADHD a má za sebou roky frustrujúcich symptómov a liečby, netreba nutne zúfať. Pretože vynaložená energia a ochota podstúpiť určité riziká môžu byť v skutočnosti prínosom napríklad v podnikaní.

Čo je ADHD a aké má príznaky či liečbu?

Čo je ADHD, príznaky ADHD, test a liečba - tieto a ďalšie základné informácie môžete nájsť kliknutím na priložený odkaz.

Tri hlavné charakteristiky osoby s ADHD sú:

● nepozornosť

● hyperaktivita

● impulzívnosť

Medzi príznaky súvisiace s ADHD patria:

● byť netrpezlivý

● problémy s plnením úloh

● problémy s dodržiavaním pokynov

● strácanie vecí

● malá pozornosť

● veľa energie

Môže sa zdať ťažké žiť s ľuďmi, ktorí trpia na ADHD, preto sa rodičia a lekári už v detstve snažia pomôcť deťom s ADHD.

ADHD je zvládnuteľný stav a je k dispozícii množstvo liečebných postupov, ktoré pomáhajú zlepšiť koncentráciu a správanie človeka. Patria sem lieky, terapia či rôzne pomôcky a hry. Keď sa ľudia s ADHD naučia adaptívne techniky na pomoc pri riadení času a organizačných schopnostiach, dokážu dosiahnuť lepšiu úroveň koncentrácie.

Lekári môžu na základe symptómov diagnostikovať, otestovať vyhodnotiť stav dieťaťa alebo dospelých či trpia na ADHD.

Prednosti ľudí s ADHD

Existujú určité silné stránky, vďaka ktorým môžu ľudia s ADHD profitovať a vidieť v nich výhodu, nie nevýhodu. Medzi vlastnosti, ktoré môžu fungovať vo váš prospech, môžu patriť:

● Energickosť

● Spontánnosť - ľudia s ADHD môžu byť otvorenejší a ochotnejší skúšať nové veci.

● Vynaliezavost' - Život s ADHD môže človeku poskytnúť iný pohľad na život a povzbudiť ho, aby k úlohám a situáciám pristupoval uvážlivo.

● Kreatívnosť - Ľudia s ADHD môžu byť jednými z najkreatívnejších zdrojov v tíme, prinášať energiu a nové perspektívy k rôznym projektom. Ak chcete podporiť vašu kreatívnosť, inšpirujte sa jednoduchými inšpiráciami na kreatívne činnosti.

● Hyperkoncentrácia - Niektorí sa môžu tak extrémne sústrediť na úlohu, že si svet okolo seba možno ani nevšimnú. Výhodou je, že, keď človek s ADHD dostane úlohu, je schopný na nej pracovať až do jej dokončenia bez prerušenia.

Zoznam samozrejme pokračuje:

● Schopnosť nájsť riešenia problémov

● Odvážnosť

● Schopnosť hovoriť naraz o mnohých rôznych témach

● Nekonečná chuť skúšať nové nápady, úlohy a projekty

● Empatickosť, intuitícia a iné.

Osoba s ADHD niekedy potrebuje pomoc pri využívaní týchto vlastností vo svoj prospech, netreba však nič preháňať a treba myslieť aj na svoje duševné zdravie.

Vedeli, ste, že...

...mnoho známych ľudí s ADHD premenilo svoje jedinečné výzvy v správaní na úspech? Medzi celebrity, ktoré tvrdia, že majú ADHD, patria:

● Adam Levine

● Channing Tatum

● Justin Timberlake

● Michael Phelps

● Zooey Deschanel

● Pink

● Bill Gates atď.

Diagnóza ADHD nemusí človeka v živote iba znevýhodňovať.


Obrázky: Unsplash a Pixabay